VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA,

SRDEČNE VÁS VÍTAME NA STRÁNKACH

MŠ RUSKOV!

 

 

HALLOWEEN V MŠ RUSKOV

 

Už tradične sa vo všetkých triedach našej materskej školy uskutočnil 31. októbra "Halloween". Vôbec nám nejde o uznávanie nejakého "amerického alebo pohanského sviatku". Ide nám len o to, aby sme potešili detičky, urobili im radosť tým, že na sebe majú krásné a straaaaašidelné kostými, zatancujú a si a zabávajú sa spolu. A veru sa to aj podarilo - detičky boli úžasné, takú spontánnu zábavu môžeme mi dospelí zhliadnuť len málokedy. Radosť zo strašenia, predstavenia svojej masky, radosť z tanca - spontánneho pohybu bola krásna (dôkazom sú aj fotografie:-) ). A to bolo teda smiechu, keď sme strašili tety školníčky, našu tetu Katku i tetu kuchárku:-). Inak sa prejavujú deti v škôlke a inak je to pri Vás milí rodičia, to ste určite už zistili. Ak vidia, že my učiteľky sa dokážeme znížiť na ich úroveň, tancovať s nimi, "šaliť sa", dovoliť im kričať - strašiť sa navzájom a rôzne iné veci, ktoré inak majú svoje hranice. Vtedy nám úplne otvoria svoje srdiečka a prejavia neuveriteľnú radosť. Všetky "naše strašidielka" dostali aj darčeky - medailu a balíček s nálepkou a pečiatkou. samozrejme nechýbala ani hostinka - kukuričné chrumky, tyčinky, cereálne chrumky (všetko bolo nesolené s prídavkom vlákniny, v hesle:"Uplatňujeme zdravú výživu") a tročišku aj niečo sladké na dodanie energie - voda so sirupom. Zakúpili sme to z prostriedkov Vás milí rodičia (ZRPŠ) a ďakujeme Vám aj za krásne straaaašidelné masky, ktoré sme pre svoje detičky pripravili.

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

SVETLONOSY

 

Predhalloweenský čas si detičky - Ježkovia spolu so svojimi rodičmi spestrili doma počas voľných dní vyrezávaním tekvíc v tvare svetlonosov. Tekvičky si deti priniesli ráno do materskej školy, opísali postup vyrezávania rôznych podôb svetlonosov a komu pri ich výrobe asistovali. Detičky sa so svojimi výtvormi odfotografovali, neskôr tekvičky vystavili v priestoroch MŠ. Tekvičky či už malé alebo veľké sú veľmi krásne a hlavne vyrobené s veľkou dávkou fantázie a šikovnosti. Detičkám a ich rodičom veľmi pekne ďakujem za ich čas a zručnosti.

M. Siváková

Divadlo CROCUS THEATRE

17. októbra malo navštíviť našu materskú školu Divadlo Crocus Theatre. Predstavenie sme však museli preložiť na najbližší voľný termín z dôvodu choroby hercov. 27. októbra sme sa však už dočkali nášho divadielka aj s krásnou muzikálovou rozprávkou

 "KÚZELNÝ FÉLIX" - táto veselá muzikálová rozprávka bola o kúzelnom Félixovi, ktorý chce neposlušného princa premeniť na najlepšieho kráľa na svete. Predstavenie sa detičkám mimoriadne páčilo, pretože interaktívne sa ho zúčastňovali, spievali pesničky, odpovedali na otázky, ... Už teraz sa tešíme na ďalšiu rozprávku v réžii a prevedení tohto úžasného divadla.

Vstupné bolo uhradené z prostriedkov ZRŠ.

Naším starkým z lásky

 


„Milá babka ,milý dedko ďakujeme vám za všetko.

Za tie chvíle starostí, úsmevu a radosti.

Pretože, vás radi máme dnes vám darček odovzdáme“.

 

Tak, aj tieto milé slová od detičiek potešili starých rodičov, ktorých sme pri príležitosti mesiaca „ októbra – úcty k starším“ pozvali dňa 26.októbra do našej materskej školy na krátky kultúrny program. Detičky sa naň usilovne pripravovali a samozrejme, aj veľmi tešili. Pre svojich najbližších uvili kytičku z piesní, básničiek, scénok a tančeka s poďakovaním za lásku a starostlivosť a za všetko dobré, čo od svojich starkých dostávajú.

Detičky nakoniec s radosťou odovzdali starým rodičom vlastnoručne vyrobené darčeky a nechýbal ani božtek a vrúcne objatie.

Ďakujeme Vám, že ste strávili príjemné popoludnie s Vašimi vnúčatami a prajeme Vám v živote ešte veľa zdravia a veľa pekných spoločných zážitkov so svojimi najbližšími.

Anna Takáčová

 

JESENNĚ RADOVÁNKY - ŠARKANIÁDA

 

,, Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci za ním deti...“. Takto sa ozývalo v záhrade obecného úradu vo štvrtok, 19. októbra. Každé ročné obdobie má svoje čaro a k  jeseni neodmysliteľne patrí ŠARKANIÁDA. Detičky z triedy ,, SOVIČIEK sa už od rána tešili na púšťanie šarkanov. Počasie bolo krásne, slniečko svietilo, vetrík príjemne fúkal. Niektorým sa darilo viac vzniesť svojho draka do povetria iným menej, ale ani to ich neodradilo, aby sa vyšantili do sýtosti v prírode na čerstvom vzduchu.

Cieľom aktivity bolo prehlbovať u deti záujem o prirodzený pohyb na čerstvom vzduchu a zoznamovať sa prírodnými javmi a ich vplyvmi na prírodu i nás ľudí.

Iveta Matiová

DARY JESENE – ZDRAVÁ HOSTINKA

 

Pre každého rodiča je určite najcennejšie zdravé a šťastné dieťa. Preto je veľmi dôležité viesť deti od útleho veku, okrem iného, aj ku zdravej výžive. V našej materskej škole vedieme deti k poznaniu, že konzumácia ovocia a zeleniny je veľmi dôležitá pre naše zdravie a to hlavne v jesennom a zimnom období, keď naše telo potrebuje veľa vitamínov.

Tak, ako sa v našej škôlke každý rok venujeme tejto téme, nebolo tomu inak ani druhý októbrový týždeň, ktorý sa niesol v duchu témy „ DARY JESENE“.

Počas celého týždňa detičky hravou formou poznávali, rozlišovali, pomenovávali ovocie a zeleninu. Učili sa básničky a pesničky o ovocí a aj rôznymi výtvarnými technikami si ovocie a zeleninku vytvárali.

A verte – či neverte ovocie a zeleninka nám chutí najviac, keď ju jeme spolu s ostatným kamarátmi. Tak sme si piatkové dopoludnie spríjemnili tým, že sme sa MOTÝLIKY, ŽABKY a JEŽKOVIA spojili a spoločne si pochutnali na chutných a zdravých dobrotkách, ktorými nás obdarila „PANI JESEŇ“. Boli to sladučké jabĺčka a hruštičky a výborné hrozienko. Neodolali ani chutným slivkám no tiež im chutil kaleráb aj mrkvička. Deťúrence si vyskúšali aj so zaviazanými očami určovať druh ovocia a zeleninky a to podľa chuti. No a musíme ich pochváliť za to, že im to išlo výborne.

Anna Takáčová

 

NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V ZŠ

V rámci spolupráce našej materskej školy so základnou školou boli predškoláci z III. triedy JEŽKOV a IV. triedy SOVIČIEK v utorok 10. októbra navštíviť svojich veľkých kamarátov , prváčikov v základnej škole. Detičky sa veľmi tešili, že sa opäť stretnú s kamarátmi zo škôlky a boli aj veľmi zvedaví ako sa im vo veľkej škole darí.

Najprv sme navštívili deti z I.A. triedy, kde nás privítala pani učiteľka a hneď sme sa zvítali s kamarátmi, ktorí navštevovali našu MŠ v minulom školskom roku. Prváci predviedli našim predškolákom, čo sa od septembra naučili. Detičkám zarecitovali pekné básničky dokonca im aj čítali zo šlabikára. Ale ani predškoláci sa nedali zahanbiť a tiež potešili prvákov peknou jesennou pesničkou a básničkou.

Potom sme navštívili deti z I. B. triedy , kde nás tiež privítala pani učiteľka a kamaráti zo škôlky. V tejto triede našich predškolákov upútal klavír, na ktorý im pani učiteľka dovolila trošku si zahrať. Ale to nebolo všetko, naši predškoláci si spoločne s prvákmi v kruhu zaspievali a zarecitovali. Detičky mali možnosť sa porozprávať so svojimi kamarátmi a poobzerať si ako to  na základnej škole vyzerá, lebo od septembra už aj z nich budú veľkí PRVÁCI.

Na záver sme prvákom oboch tried popriali, aby sa im v škole darilo,  aby dostávali iba samé jednotky a obdarovali sme ich vlastnoručne vyrobeným darčekom – záložkou do šlabikára. No a naši predškoláci zasa dostali od pani učiteliek sladkú cukríkovú odmenu.

Anna Takáčová

 

Európsky deň ústneho zdravia

Problematike ústneho zdravia je každoročne venovaný 12. september, ktorý za Európsky deň ústneho zdravia vyhlásila Rada Európskych dentistov

Význam Európskeho dňa ústneho zdravia spočíva vo zvýšení povedomia verejnosti v otázkach podpory ústneho zdravia, dôležitosti ústnej hygieny a prevencie ochorení ústnej dutiny.

Ústne zdravie znamená mať zdravé zuby a okolité tkanivá, t. j. ďasná, parodont (závesný aparát zuba, resp. tkanivo obklopujúce zub) ako aj jazyk. Ústne zdravie má podstatný význam pre celkové zdravie, príjem a trávenie prijatej stravy, oblasti súvisiace so spoločenským kontaktom, ako sebadôvera, reč, nevynímajúc jeho vplyv na kvalitu života. Dobré zdravie ústnej dutiny a prevenciu väčšiny problémov súvisiacich s pokazeným chrupom je možné dosiahnuť pravidelnou ústnou hygienou, absolvovaním preventívnych prehliadok, zdravou výživou a zníženým príjmom sladkostí ako u detí, tak i dospelých. Vykonávanie ústnej hygieny je vysoko aktuálne už od najútlejšieho veku, od narodenia a obzvlášť v čase, keď sa začína vyvíjať mliečny chrup. Základom je odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako hlavnej príčiny spomínaných zdravotných problémov.

Pri tejto príležitosti nám Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach ponúkol výchovno-vzdelávaciu aktivitu určenú deťom predškolského veku pod témou: Základy správnej ústnej hygieny a zdravého stravovania. Aj keď sa táto aktivita nekonala v presnom termíne (čo je z organizačných dôvodov pochopiteľné) svoj význam a cieľ jednoznačne naplnila.

Bola uskutočňovaná zážitkovou formou s využitím rôznych pomôcok (modely zubov a ústnej dutiny, DVD projekcia), doplnená o nácvik správnej techniky čistenia zubov a o výchovno-motivačné prvky, ako napr. detekcia zubného povlaku špeciálnymi tabletami.

Nás je veľa, takže pani doktorka si nás rozdelila do dvoch skupín :-), s ktorými previedla aktivitu jednotlivo. Detičky sa veľa naučili a táto aktivita sa im mimoriadne páčila. Pani doktorke sľúbili, že si budú zúbky svedomito čistiť. Odmenila ich veeeeľkou pochvalou, že v Ruskove sú veľmi šikovné deťúrence a výborne sa jej s nimi spolupracovalo. Pani doktorke aj celému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach týmto patrí naše veľké Ďakujeme.

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

Vitamínky do pusinky

 

Jeseň ako ročné obdobie nám ponúka širokú paletu všakovakého ovocia i zeleniny a preto sme si aj my, v triede Sovičiek, doplnili vitamínky v podobe sladkých, hrušiek, jabĺčok, sliviek i hrozienka. Každé dieťatko už dávno vie, že ovocie a zeleninka sú zdravé a že bez nich by sme veru zdraví neboli. Niekedy je naozaj ťažké presvedčiť mlsné jazýčky na to najzdravšie - zeleninku. Terapia jedlom sa totiž ukázala ako účinná aj v boji proti závažným chorobám. Najlepšie na dlhovekosť a zdravie vplýva konzumácia zelenej zeleniny, ako sú brokolica, kel či šalát. Naopak, ľudia, mysliaci si, že čerstvé ovocie im nahradia kompóty, žijú v omyle. Zavárané ovocie je totiž konzervované v obrovskom množstve cukru, ktorý pôsobí na ľudský organizmus ako jed. Skúsme sa preto snažiť našim detičkám pripravovať, čo najviac zeleninky a ovocia v surovom stave možno aj s troškou fantázie, predsa len prvé jedia očká.

Mgr. Katarína Beblavá

OBRÁZKY V PRÍRODE

I.trieda - motýliky

 

CUKRÍKOVÁ HA

Dúha je fascinujúci prírodný úkaz, ktorý svojou pôvabnou krásou dokáže očariť úplne každého. Zjavuje sa len za určitých podmienok a aj to len na veľmi krátky čas. Dúha vzniká, keď dážď ešte padá, no zároveň už svieti slniečko, ktoré osvetľuje dažďové kvapky.

Motýliky si v rámci týždňa, keď sa učili o Pani Jeseni a o jej farbách, vyčarovali krásnu cukríkovú dúhu. S pomocou pani učiteľky pomenovali farby cukríkov, poukladali ich na tanierik a čarovanie mohlo začať. Očká detí žiarili od prekvapenia a radosti, keď sa farby začali rozpíjať.

Experiment sa deťom veľmi páčil a ich nadšenie bolo zavŕšené ochutnávkou sladkých dúhových cukríkov.

Renáta Tigchelaar

Jesenné variácie

Jeseň je najfarebnejším obdobím v roku. Listy stromov zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, na ktorej vytvárajú farebné mäkké koberce. Pre deti a ich rodičov je jeseň obdobie na púšťanie šarkanov a na prechádzky v pestrofarebnej prírode.

Aj detičky v II. triede – žabiek využili príjemné jesenné počasie na vychádzky, pri ktorých pozorovali ako sa príroda zo dňa na deň mení. Vychádzky a pobyt v záhrade sme vyžili aj na zbieranie gaštanov a pestrofarebných listov. Z nazbieraných prírodnín sme si potom v MŠ vytvorili stonožku a šarkana s dlhokánskym chvostom. Táto aktivita bola pre deti zaujímavá a zároveň aj poučná - zopakovali si farby a farebné odtiene. 

Marta Kozáková

Darček pre kamaráta

Prax nám ukazuje, že zaraďovaním aktivít prosociálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu už v materskej škole možno dosiahnuť pozitívne zmeny v správaní sa detí. Zážitkové učenie je najefektívnejšou formou nadobúdania prosociálneho správania. Veľký význam majú preto také hry a aktivity, ktoré dávajú deťom nielen možnosť sebapoznania a utvárania pozitívneho vzťahu k sebe, ale umožňujú im získať zručnosti aj v sociálnej komunikácii a tým skvalitňovať a vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, v ktorých budú schopné seba a iných nielen hodnotiť, ale aj pozitívne oceňovať.

Musíme povedať, že našim sovičkám šla výroba darčeka naozaj od ruky. Každé sovíčatko si vyrobilo muchotrávku z pracovného ale aj odpadového materiálu a keďže sme sa obdarúvali navzájom, tak každé dieťatko prežilo pocit aké je to obdarovať, ale aj byť obdarovaný. Naozaj ťažko povedať, ktorý pocit v nich vyvolal väčšiu radosť, ale hlavné je že každé odchádzalo domov spokojné a s úsmevom.

Mgr. Katarína Beblavá

MOJA OBĽÚBENÁ HRAČKA

Deti majú veľmi radi svoje svoje hračky. Majú hračky rôzne: pohyblivé, vydávajúce zvuky, svietiace, ale aj také obyčajné, „ktoré nerobia nič“, ale plnohodnotne rozvíjajú detskú predstavivosť a fantáziu. Majú hračky gumené, kovové, drevené, ale asi najviac ich je plastových.

Motýliky z I. triedy si v treťom septembrovom týždni smeli doniesť do materskej školy svoju obľúbenú hračku. Na tento deň sa veľmi tešili.

Po úvodných hrách s hračkami, ktoré si priniesli z domu, ich predstavili kamarátom. Deti sa snažili porozprávať ako a s kým sa s hračkou hrajú a kto im ju kúpil. Niektorí dokonca pomenovali jej farbu. Spoločne sme určili materiál z akého je hračka vyrobená. Estetické cítenie si rozvíjali pri zhotovení výstavky hračiek v triede. Neskôr porovnávali hračky podľa veľkosti a rozlišovali tvary. Práce bolo neúrekom, lebo deti doniesli do škôlky rôzne hračky od výmyslu sveta.

Sociálne kompetencie si osvojovali pri požičiavaní svojich hračiek kamarátom, pri spoločnej a ohľaduplnej hre s požičanými hračkami. Navzájom si prejavovali kamarátstvo vzájomným delením sa o hračku a prežívali radosť zo spoločnej hry.

Renáta Tigchelaar

TOPlist