VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA,

SRDEČNE VÁS VÍTAME NA STRÁNKACH

MŠ RUSKOV!

 

 

OZNAMY

 

 

Vážení rodičia,

 

v nasledovných termínoch sa uskutočnia rodičovské združenia:

 

 

23.05.2017 o 16.30 hod. - III. trieda – ježkovia a IV. trieda – sovičky len predškoláci

v priestoroch triedy MŠ Kostolná 280

 

- ostatné sovičky v priestoroch triedy Školská 32

 

 

24.05.2017 o 16.30 hod. - I. trieda - motýliky

 

25.05.2017 o 16.30 hod. - II. trieda - žabky

 

DEŇ MATIEK

 

Z dôvodu pretrvávajúcej chorobnosti detí (kiahne) sa menia termíny kultúrneho vystúpenia z príležitosti Dňa matiek:

 

I. trieda – motýliky – vystúpia 26.05.2017 o 15.30 hod.

 

II. trieda – žabky – vystúpia 02.06.2017 o 15.30 hod.

 

FOTOGRAFOVANIE DETÍ V MŠ

 

 

Vážení rodičia,

 

 

fotografovanie detí v jednotlivých triedach MŠ Ruskov sa uskutoční

dňa 02.06.2017.

 

Ukážky fotografií budú k dispozícií v triedach.

 

O Z N A M

 

Mílí rodičia, budúci rodičia našich detičiek aj priatelia,

 

s radosťou aj veľkým poďakovaním pánovi starostovi i Obci Ruskov Vám chcem oznámiť, že IV. elokovaná trieda bude od školského roku 2017/2018 umiestnená v nových zrekonštruovaných priestoroch v Kultúrnom dome. Takže týmto vyvraciam všetky špekulácie, ktoré "z overených zdrojov" mnoho ľudí považovalo za pravdivé, aj keď nikdy nepadlo rozhodnutie o zrušení elokovanej triedy - elokovaná trieda sa neruší! Už teraz sa tešíme na nové priestory i nasledujúci školský rok:-)

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

Kraslice

 

Predveľkonočný čas si spestrili detičky – Motýliky spoločne so svojimi rodičmi maľovaním veľkonočných vajíčok – kraslíc. Svoje výtvory si detičky priniesli do materskej školy, spoločne sme si ich prezerali a neskôr vystavili na chodbe. Za svoju tvorivosť boli deti odmenené čokoládovými lízankami a rodičom patrí veľká vďaka za ich čas a kreativitu.

Martina Siváková

Naša záhradka – malí záhradkári

 

V kvetináči kvietky

pozasýpame zeminou všetky.

Polejeme ich, nech majú vody dosť,

porastú nám pre radosť.

 

Takouto krátkou básničkou si detičky – Motýliky spestrili jedno dopoludnie v našej MŠ sadením kvetov – Aksamietníc do kvetináča. Najprv sa oboznámili s postupom sadenia a jednotlivými predmetmi, ktoré sme pri práci potrebovali. Naučili sa, že priesady kvetín sadíme do zeminy vhodnej pre kvety, ktorú si s lopatkami nabrali do kvetináča, potom si zasadili priesady kvetín, zasypali zeminou a dostatočne zaliali vodou. Kvetináč sme umiestnili na slnečné miesto k oknu. Keď pominú nočné mrazy, tak si kvietočky zasadíme do okrasnej skalky na školskom dvore.

Martina Siváková

Ako žabky hľadali veľkonočné vajíčka

Naše malé žabky v II. triede hľadali vajíčka. Pýtate sa prečo, ako? No tak preto, lebo to boli malé čokoládové veľkonočné vajíčka a ako ... to teda bolo zábavné:) Každá žabka si usela nájsť svoje vajíčko, a to tak, že šla za dvere, my ostatní sme potom vajíčko ukryli v triede. Žabiatko sme zavolali dnu a pokynmi "teplo-zima" sme ho smerovali k miestu, kde je vajíčko ukryté. Tak to teda bola zábava ... najskôr boli žabiatka neisté, motali sa ako motovidielka. Ako sa však "otepľovalo" neistotu vystriedalo obrovské nadšenie a radosť z objavenia bola obrovskááááá:) Na záver sme si ešte namaľovali farebné odliatky zo sádry a vytvorili veľkonočné obrázky.

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

 

 

 

DIVADLO GAŠPARKO

10. apríla navštívilo našu materskú školu bábkové divadielko Gašparko s predstavením "Šípková Ruženka". Ako vždy bola rozprávka krásna a veselá. Vstupné 57€ bolo uhradené z prostriedkov ZRPŠ.

Príchod jari

Keďže Morenu sme už vyniesli a jar už konečne prišla, nelenili sme ani my škôlkarikovia. Najskôr sme si presadili v celej MŠ všetky izbové kvetinky, posadili sme si dokonca aj nové. Potom nám teta Janka Smrčová, ktorá je majiteľkou záhradníctva v Ruskove darovala krík hortenzie - ĎAKUJEME, ktorý sme si spoločne vysadili na školskom dvore. Máme nové krhličky, tak sa nám polievalo super:-) No a keďže sa nám blíži Veľká noc zasiali sme si aj pšeničku. To sa ale jar ešte len začína a my mienime pokračovať ďalej ... veď uvidíte:-)

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

VYNÁŠANIE MORENY

Vynášanie Moreny patrí na Slovensku k dôležitým tradíciám, spájaným s oslavami konca zimy a príchodu jari. Konalo na smrtnú alebo kvetnú nedeľu. V štvrtej triede sovičiek sa triedna akcia: „VYNÁŚANIE MORENY“ uskutočnila v pondelok 3.4.2017. Samotné vynášanie Moreny predchádzalo prečítanie „Jarného príbehu“. Deti si príbeh so záujmom vypočuli a vydali sme sa s bábkou Moreny k Bystrému potoku, kde sa k nám pripojili motýliky, žabky a ježkovia. Bábku Moreny pani učiteľka zapálila a hodila do vody a deti zaspievali piesne s jarnou tematikou. Touto triednou akciou sme dali (dúfajme) definitívnu bodku za zimou a privítali dlho očakávanú jar.

Marta Kozáková

SPIEVAJ SI SLÁVIČEK

 

V rámci spolupráce materskej školy s rodinou sa v triede SOVIČIEK konala ďalšia triedna akcia a to v speve ľudových piesní pod názvom „ Spievaj si sláviček.“

Detičky sa v domácom prostredí naučili krátku ľudovú pesničku s ktorou vystúpili pred svojimi kamarátmi v triede. Deťúrence boli odvážne a smelo predviedli svoj spevácky talent . Pesničky boli veľmi pekné a hlavne zaspievané zo srdiečka. V triede vládla dobrá nálada , priateľská atmosféra a detičky si spevom spríjemnili krásne jarné dopoludnie v materskej škole.

Anna Takáčová

MAREC – mesiac kníh

Predškolský vek je vekom rozprávok. City, ktoré vzbudzujeme prostredníctvom nich, sú hlboké a pretrvávajú až do dospelosti.
V snahe čo najviac priblížiť dieťaťu knihu je naše každodenné čítanie pred spaním a vo voľnom čase. Čítame rôzne druhy detských kníh a pozorujeme:

že dieťa sa stáva dobrým poslucháčom, zažíva veľa neopakovateľných chvíľ plných pohody, zvedavosti, čara, porozumenia a zblíženia, rozvíja sa jeho citový život, vyjadrovacie schopnosti, obohacuje sa jeho poznanie, kladie sa základ čitateľskej gramotnosti a nadobúda kladný vzťah ku knihe.

Aj detičky z prvej triedy Motýliky mali za úlohu doniesť do MŠ svoju obľúbenú rozprávkovú knihu, ktorú predstavili svojím kamarátom. Navzájom si požičiavali a prezerali ilustrácie obľúbených rozprávok. Deťmi vybrané rozprávky sme si prečítali a spoločne zreprodukovali dej rozprávky.

Iveta Matiová

BÁSNIČKOVO U SOVIČIEK

V mesiaci február sa sovičky venovali téme „SVET ZVIERAT“. Táto téma patrí u deti medzi najobľúbenejšie, deti prostredníctvom obrázkového materiálu poznávali, rozlišovali, kreslili a porovnávali podľa rôznych kritérií domáce, lesné, exotické zvieratká ale aj vodné živočíchy. Veľký úspech mali u deti rozprávky o zvieratkách , ale aj dramatizácia rozprávky „RUKAVIČKA“, do ktorej sa detičky s radosťou zapojili.

Dňa 24.02.2017 sa v IV. triede sovičiek uskutočnila triedna akcia: „BÁSNIČKOVO U SOVIČIEK“. Táto triedna akcia sa konala v rámci spolupráce materskej školy s rodinou. Úlohou rodičov bolo naučiť svoju ratolesť básničku o zvieratkách, s ktorou deti vystúpili pred svojimi kamarátmi v triede. Všetky detičky zvládli túto úlohu výbornú, pekne zarecitovali báseň a boli za to odmenené potleskom kamarátov.

Rodičom ďakujeme , že svoju ratolesť na túto triednu akciu pripravili a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Marta Kozáková

Ujo poľovník rozpráva svoj príbeh

 

Poľovníctvo v Ruskove sa teší už naozaj dlhej tradícií a preto by bola veľká škoda keby aj naše detičky aspoň malou troškou neokúsili jeho čaro. V jeden krásny marcový deň nás s plnou poľovníckou výbavou navštívil člen tunajšieho Poľovníckeho združenia Olšava- Ruskov,

pán Jozef Čorňák mladší. Ten k nám priniesol nielen dobrú náladu, ale zaujímavé poľovnícke trofeje, preparáty vtákov, parožie a kožušinky z ktorých naše detičky nemohli spustiť nielen oči, ale aj ruky

Pán poľovník našim malým zvedavcom vyrozprával, čo musí správny poľovník mať, teda pušku, klobúk, psa a nôž. I to ako sa poľovníci starajú o zvieratká najmä v zimnom období, aké zvieratká lovia aj že v tomto jarnom období prichádza na svet mnoho divo žijúcich zvieratiek.

Na záver sa s nimi rozlúčil ako inak po „poľovnícky“ – „Lovu zdar!“ a detičky jednohlasne zaželali: „Zdar!“

Pánovi Čorňákovi touto cestou ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že si na nás našiel čas a veríme, že snáď aj takéto akcie vybudujú v našich škôlkárikoch lásku k prírode a zvieratám.

Mgr. Katarína Hreháčová

TOPlist