Moja obľúbená hračka

 

Hračky sú predmety, s ktorými sa deti hrajú. Rozvíjajú senzomotorickú činnosť, rozumové schopnosti, fantáziu a tvorivosť, vzbudzujú radosť a uspokojenie, pomáhajú rozvíjať sociálne kontakty s rovesníkmi, sprostredkúvajú deťom svet dospelých, rozvíjajú estetické cítenie.

Dňa 20.9.2017 sa konala v III. triede –Ježkov triedna akcia, na ktorú sa detičky veľmi tešili, pretože si ráno do škôlky priniesli svoje obľúbené hračky z domu. Ráno počas hrových činnostiach si hračky vzájomne požičiavali a spoločne sa hrali. Počas vzdelávacích činnostiach deti predstavili svoje hračky – pomenovali a opísali hračky, určovali farby jednotlivých hračiek , materiál z ktorých sú hračky vyrobené. Deti si hračky poukladali na okenné parapety a vodovými farbami si svoje hračky namaľovali na výkresy. Hotové výtvarné diela sme si vystavili na nástenku v priestoroch MŠ.

M. Siváková