DEŇ MOJEJ HRAČKY

 

K hre neodmysliteľne patria hračky,tak ako učebné pomôcky k vyučovaciemu procesu v základných školách. Čoraz častejšie sa stretávame s poukazovaním významovosti hry a hračiek z rôznych aspektov ako na významovosť učebných pomôcok a didaktickej techniky pomáhajúcej dosiahnuť edukačné ciele v materských školách. Nie je potrebné, aby deti mali veľa hračiek, ale skôr je dôležitá rôznorodosť a primeranosť veku. Vo všeobecnosti sa za hračky považujú najrozličnejšie predmety, používané ako pomôcky a prostriedky detských hier zameraných na rozvoj osobnosti, prípravu na prácu a na budúci život.

Najmä u detí predškolského veku sú hračky neodmysliteľnou súčasťou hry.

Počas týždňa, v ktorom sme sa venovali téme: „Predmety okolo nás“ sme nezabudli ani na hračky. Sú to predsa tiež predmety, ktoré sú vyrobené z rôznych materiálov, majú rôzne tvary, farby … Detičky dostali domácu úlohu – mali si z domu priniesť svoju obľúbenú hračku. To teda bola radosť a krásna detská hrdosť, keď ju predstavoval svojim kamarátom. Veľmi pekné bolo, že naše žabky si vedeli a chceli aj navzájom požičiavať svoje hračky. No uvidíme, možno si takýto deň ešte zopakujeme.

Marta Kozáková