Milí rodičia,        po sčítaní detí prihlásených na prevádzku od 1.7. do 15.7.2022 som rozhodla zrušiť prázdninovú prevádzku, pre vysoký počet zapísaných detí. V elokovanej triede je prevádzkovým poriadkom schváleným hygienou rozhodnuté prijímať 16 detí, s navýšením sme boli ochotní prijať 20 detí. Keďže počet prihlásených detí prevyšuje tento počet o 100 percent, a iné hygienou odsúhlasené priestory nemáme k dispozícii, PROSÍM rodičov o zhovievavosť, a prijatie tohoto môjho návrhu. Školský rok 2021/ 2022 bude ukončený dňa 30.6.2022. Vyučovanie v novom školskom roku 2022/ 2023 sa začína 5.9.2023, to je v pondelok. Riaditeľka MŠ Marta Bačová.    

Jedálny lístok: https://www.eskoly.sk/slancicka94


Oznam školskej jedálne 

Prosím sledujte sekciu Oznamy 

Milí rodičia, prosím venujte pozornosť nižšie uvedenému dokumentu z Ministerstva školstva SR týkajúceho sa ospravedlňovania Vášho dieťaťa v MŠ.


Prečo škôlka v Ruskove?

Do našej škôlky sa deti tešia. Hravá atmosféra, krásne prostredie a moderné výukové aktivity zaručia, že Vaše deti u nás budú spokojné.

Skúsení pedagógovia

Kolektív skúsených učiteliek si deti rýchlo obľúbia. Naše pani učiteľky vedia k deťom pristupovať poľa ich individuálnych potrieb.

Vzdelávanie hrou

Materská škola je prvým a veľmi dôležitým činiteľom, ktorí formuje a ovplyvňuje nielen deti a ich budúcnosť, ale aj celú spoločnosť. 

Športujeme aj tvoríme

Okrem rozvíjania kreativity a grafomotorických cvičení, si deti dobre zašportujú v areáli škôlky kde organizujeme aj športové súťaže.

Fotogaléria

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Rýchly kontakt

Napíšte nám

Materská škola RUSKOV
Kostolná 280, Ruskov, 044 19
msruskov@gmail.com

Zavolajte nám

Pani riaditeľka Marta Bačová: 0915 943 190

Trieda sovičiek (na OÚ) : 0917 060 887

Trieda motýlikov a žabiek: 0910 719 387

Trieda ježkov: 0917 652 160