Rozprávočky UJA ĽUBA

24. novembra navštívil našu materskú školu "UJO ĽUBO mladší". Divadielka a interaktívne predstavenia majú v našej škôlke u detičiek mimoriadny úspech. A veru tak to bolo aj tentokrát, Ujo Ľubo ml. zožal obrovský potlesk a veľkou odmenou preňho bola aj radosť, ktorá žiarila z detských očiek. Vystúil u nás s hudobno - interaktívnou rozprávkou O rybárovi a zlatej rybke. Detičky počas celého deja zapájal do rozprávky spevom piesní, tancom, otázkami, ... No a na konci sme si už dohodli aj ďalšie vystúpenie v našej materskej škole, takže sa už teraz veľmi tešíme.

Vstupné bolo uhradené z prostriedkov ZRŠ.

 

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

 

Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu (SV OMEP) vznikla myšlienka usporiadať Deň materských škôl na Slovensku.

Tento významný deň, nie len pre materské školy, ale aj pre náš štát sa organizuje každoročne 4. novembra. Toho roku to pripadlo na sobotu, tak Deň materských škôl sme v našej škôlke oslavovali v piatok 3. novembra.

 

Významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku sa stal dátum 4. november 1829. V tento deň vznikla a bola založená v Banskej Bystrici prvá detská opatrovňa na území Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Terézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“

 

Aj naša materská škola sa každoročne zapája do týchto našich „škôlkarských narodenín“. Každá trieda usporiadala aktivity podľa vlastnej fantázie, tak aby sme tento významný deň náležite oslávili.

 

Detičky I. triedy - motýliky si spoločne pripravili a zhotovili „narodeninovú tortu pre našu škôlku“. Detičky II. triedy – žabky vyrobili vernú maketu našej škôlky. Spoločne si zaspievali a zapálili narodeninový ohňostroj.

 

Naši veľkí škôlkari z III. triedy – ježkovia sa oboznámili s históriou našej materskej školy a pri spoločnej výtvarnej aktivite ju zachytili maľbou.

 

No a detičky zo IV. triedy – sovičky začali Deň materských škôl piesňou „Naša škola má svoj deň , dnes spievame iba preň. Tancuj ,spievaj, uč sa, hraj v tento deň sa zabávaj ...“ Realizovali rôzne aktivity, ktoré vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu. Prostredníctvom metód pred čitateľskej gramotnosti si predpísané písmena - Deň Materských škôl vyložili vrchnákmi z pet fliaš. Prostredníctvom hravých výtvarných činnosti vyjadrovali svoje predstavy rozvíjali si fantáziu a tvorivosť. Zahrali sa na maliarov a na fóliu napnutú na nohách stola namaľovali našu škôlku.

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

I. trieda - motýliky

II. trieda - žabky

III. trieda - ježkovia

IV. trieda - sovičky

 

Z úcty k našim starým rodičom

 

Október je mesiac, kedy si pripomíname starších ľudí. Úcta k tým, ktorí tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti a vnúčatá. Úcta k našim otcom a k našim mamám. Bolo by nedôstojné, aby sme zabúdali. Všetci raz budeme starí. Aj naše detičky sa chceli poďakovať svojim starým rodičom za ich lásku, starostlivosť a niekedy i trpezlivosť, preto si detičky z každej triedy spolu s pani učiteľkami pripravili darčeky, ktoré im z tejto príležitosti darovali.

 

I. trieda - MOTÝLIKY

II. trieda - ŽABKY

IV. trieda - SOVIČKY

 

HALLOWEEN V MŠ RUSKOV

 

Už tradične sa vo všetkých triedach našej materskej školy uskutočnil 31. októbra "Halloween". Vôbec nám nejde o uznávanie nejakého "amerického alebo pohanského sviatku". Ide nám len o to, aby sme potešili detičky, urobili im radosť tým, že na sebe majú krásné a straaaaašidelné kostými, zatancujú a si a zabávajú sa spolu. A veru sa to aj podarilo - detičky boli úžasné, takú spontánnu zábavu môžeme mi dospelí zhliadnuť len málokedy. Radosť zo strašenia, predstavenia svojej masky, radosť z tanca - spontánneho pohybu bola krásna (dôkazom sú aj fotografie:-) ). A to bolo teda smiechu, keď sme strašili tety školníčky, našu tetu Katku i tetu kuchárku:-). Inak sa prejavujú deti v škôlke a inak je to pri Vás milí rodičia, to ste určite už zistili. Ak vidia, že my učiteľky sa dokážeme znížiť na ich úroveň, tancovať s nimi, "šaliť sa", dovoliť im kričať - strašiť sa navzájom a rôzne iné veci, ktoré inak majú svoje hranice. Vtedy nám úplne otvoria svoje srdiečka a prejavia neuveriteľnú radosť. Všetky "naše strašidielka" dostali aj darčeky - medailu a balíček s nálepkou a pečiatkou. samozrejme nechýbala ani hostinka - kukuričné chrumky, tyčinky, cereálne chrumky (všetko bolo nesolené s prídavkom vlákniny, v hesle:"Uplatňujeme zdravú výživu") a tročišku aj niečo sladké na dodanie energie - voda so sirupom. Zakúpili sme to z prostriedkov Vás milí rodičia (ZRPŠ) a ďakujeme Vám aj za krásne straaaašidelné masky, ktoré sme pre svoje detičky pripravili.

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

Divadlo CROCUS THEATRE

17. októbra malo navštíviť našu materskú školu Divadlo Crocus Theatre. Predstavenie sme však museli preložiť na najbližší voľný termín z dôvodu choroby hercov. 27. októbra sme sa však už dočkali nášho divadielka aj s krásnou muzikálovou rozprávkou

 "KÚZELNÝ FÉLIX" - táto veselá muzikálová rozprávka bola o kúzelnom Félixovi, ktorý chce neposlušného princa premeniť na najlepšieho kráľa na svete. Predstavenie sa detičkám mimoriadne páčilo, pretože interaktívne sa ho zúčastňovali, spievali pesničky, odpovedali na otázky, ... Už teraz sa tešíme na ďalšiu rozprávku v réžii a prevedení tohto úžasného divadla.

Vstupné bolo uhradené z prostriedkov ZRŠ.

 

Európsky deň ústneho zdravia

Problematike ústneho zdravia je každoročne venovaný 12. september, ktorý za Európsky deň ústneho zdravia vyhlásila Rada Európskych dentistov

Význam Európskeho dňa ústneho zdravia spočíva vo zvýšení povedomia verejnosti v otázkach podpory ústneho zdravia, dôležitosti ústnej hygieny a prevencie ochorení ústnej dutiny.

Ústne zdravie znamená mať zdravé zuby a okolité tkanivá, t. j. ďasná, parodont (závesný aparát zuba, resp. tkanivo obklopujúce zub) ako aj jazyk. Ústne zdravie má podstatný význam pre celkové zdravie, príjem a trávenie prijatej stravy, oblasti súvisiace so spoločenským kontaktom, ako sebadôvera, reč, nevynímajúc jeho vplyv na kvalitu života. Dobré zdravie ústnej dutiny a prevenciu väčšiny problémov súvisiacich s pokazeným chrupom je možné dosiahnuť pravidelnou ústnou hygienou, absolvovaním preventívnych prehliadok, zdravou výživou a zníženým príjmom sladkostí ako u detí, tak i dospelých. Vykonávanie ústnej hygieny je vysoko aktuálne už od najútlejšieho veku, od narodenia a obzvlášť v čase, keď sa začína vyvíjať mliečny chrup. Základom je odstraňovanie bakteriálneho povlaku ako hlavnej príčiny spomínaných zdravotných problémov.

Pri tejto príležitosti nám Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach ponúkol výchovno-vzdelávaciu aktivitu určenú deťom predškolského veku pod témou: Základy správnej ústnej hygieny a zdravého stravovania. Aj keď sa táto aktivita nekonala v presnom termíne (čo je z organizačných dôvodov pochopiteľné) svoj význam a cieľ jednoznačne naplnila.

Bola uskutočňovaná zážitkovou formou s využitím rôznych pomôcok (modely zubov a ústnej dutiny, DVD projekcia), doplnená o nácvik správnej techniky čistenia zubov a o výchovno-motivačné prvky, ako napr. detekcia zubného povlaku špeciálnymi tabletami.

Nás je veľa, takže pani doktorka si nás rozdelila do dvoch skupín :-), s ktorými previedla aktivitu jednotlivo. Detičky sa veľa naučili a táto aktivita sa im mimoriadne páčila. Pani doktorke sľúbili, že si budú zúbky svedomito čistiť. Odmenila ich veeeeľkou pochvalou, že v Ruskove sú veľmi šikovné deťúrence a výborne sa jej s nimi spolupracovalo. Pani doktorke aj celému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach týmto patrí naše veľké Ďakujeme.

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO LESA

Jeseň je už tu a my škôlkari musíme predsa preskúmať prírodu v každom ročnom období. Tak sme sa vybrali na jesennú turistickú vychádzku do lesa - II. trieda - žabky, III. trieda - ježkovia a IV. trieda - sovičky. Naše malé motýliky žiaľ ešte nemôžu, lebo ich nožičky sú ešte maličké ..., ale o rok už budú skúmať les aj oni. Jednou z dvoch hlavných oblastí profilácie našej materskej školy je aj prírodovedná gramotnosť - environmentálna výchova, preto sme sa "v lese o lese" aj veľa rozprávali, vysvetľovali si jednotlivé prírodné javy ... Detičky sa na túto vychádzku nesmierne tešili. Mali pripravené batôžky - od Vás rodičov (ďakujeme za perfektnú spoluprácu), ktoré boli pre nich ako poklady a ešte väčšie boli vo vnútri. Hneď po vstupe do lesa sa museli posilniť:-) Takže radosť bola preveľká ... a detská predstavivosť a fantázia ešte väčšia: "pani učiteľkááááá tam za kríkmi sme videli medveďa...a tu je jeho stopa...ciiiiii tam asi bol vlk...". samozrejme nevyhli sme sa ani "potrebe" detičiek zbierať huby - "lebo s mamkou a ockom zbierajú". Ak jeden skríkol:"máááááám hubu" okamžite všetkých 50 deťúreniec utekalo k nemu ... a my - učiteľky, ešte rýchlejšie, aby ju nestihli chytať do rúčiek, ale to naozaj svedomito plnili. No a na záver také malé zhodnotenie našej turistickej vychádzky: ako sme už šli cestou späť smerom zo stanice, zastavil sa pri nás s obecnou dodávkou náš ujo Marek a ponúkol aspoň sovičkám odvoz do škôlky, keďže majú triedu o ulicu ďalej ako my ostatní ... no a nastalo prekvapenie ... sovičky začali úpenlivo prosiť, že oni nechcú ísť autom, že ich nôžky nebolia a chcú pokračovať peši s nami ostatnými ... takže ohromený ujo Marek dostal košom:-) Z toho vyplýva, že celkové hodnotenie je viac ako výborné - na jednotku s hviezdičkou:-)

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka