Čo zažila I.trieda - Motýliky

Pani učiteľky: Martuška, Martinka 

 

Motýliky sa s veľkou chuťou pustili do výroby darčekov pre svojich starých rodičov a so svojimi malými, ale šikovnými rúčkami lepili vystrihnuté farebné srdiečka na papierové makety stromu.

Motýliky a Žabky počas vzdelávacej aktivity pomenovali a triedili jesennú úrodu zo záhrad na ovocie a zeleninu, v pracovných listoch si vyfarbili niektoré druhy ovocia a zeleniny, neskôr sa detičky s veľkou chuťou pustili do ochutnávky ovocných a zeleninových mís.

Motýliky sa oboznámili s pojmom príroda, čo patrí do živej prírody a čo do neživej prírody . Prostredníctvom hmatu určovali vlastnosti kamienkov, vody a piesku. Deti si vyskúšali kreslenie prstom v piesku.

Motýliky sa počas matematických činností učili rozpoznávať a pomenovať základné farby prostredníctvom triedenia žetónov podľa jednotlivých farieb, ktoré vkladali do platových fliaš. Táto aktivita mala u detí veľký úspech, čo vidieť aj na fotografii.

Moja hračka

05.09.2018

Deti z I. triedy motýlikov si doniesli 19.9.2018 do materskej školy svoju hračku, ktorú predstavili kamarátom. Detičky porozprávali od koho hračku dostali, s pomocou pani učiteľky opísali svoju hračku ako vyzerá, akú má farbu a z akého je materiálu . V závere sa detičky so svojou hračkou pohrali a niektoré detičky svoju hračku požičali aj...