Čo zažila I.trieda - Motýliky

Pani učiteľky: Anička, Martuška

 

Deň detí

20.07.2021

Celý prvý júnový týždeň patril našim detičkám - ich sviatku. Z tohto týždňa si odniesli kopec zážitkov zo skákacieho hradu, bublinkovej párty, diskotéky s maskotmi, predstavenia uja ĽUBA a tvorby knihy o motýlikoch.

Deň mlieka

20.07.2021

Medzinárodný deň mlieka tento rok pripadol na 18.5. Motýliky získali nové poznatky o zdravom životnom štýle a zdravej životospráve. Vymenovali rôzne mliečne výrobky a s pomocou pani učiteľky opísali cestu mliečka až do domácnosti.

V rámci témy o "chrobáčikoch" deti pozorovali pomocou lupy chrobáčiky v školskej záhrade. Oboznámili sa so životom včiel a ich dôležitosťou pre rastliny a život človeka.

Deň kvetov

20.07.2021

Začiatok leta a deň kvetov majú spoločný dátum 21.jún - deň letného slnovratu. Detičky si v tento deň spoločne s pani učiteľkou zhotovili z vylisovaných lúčnych a záhradných kvetov herbár, kreslili farebnými kriedami kvety na chodník,zahrali si pohybovú hru NA VENČEK.

Deň otcov

20.07.2021

Detičky vyrobili pre svojich ockov malé darčeky.

Na školskej záhrade si motýliky vytvorili svoj záhon.​​​​​​​​​​​​ ap.uč.Anička a Martuška

V rámci témy " Máme radi prírodu" sme sa venovali výchove ochrany životného prostredia. Deti sa učili rozlišovať a separovať odpadky. Nakoniec sme si spoločne vytvorili vláčik separáčik.