Čo zažila I.trieda - Motýliky

Pani učiteľky: Anička, Martuška

 

Deň Zeme

17.05.2021

Pri príležitosti "DŇA ZEME" si motýliky vypočuli rozprávku o tom ako si zvieratká poriadok v lese urobili . Diskutovali spoločne na tému: "Ako chrániť životné prostredie" a vytvárali si makety Zeme s čistou a znečistenou prírodou, ktoré označili smajlíkmi. Nakoniec si v predzáhradke mš vysadili stromček " MOTÝLIKOV" o ktorý sa budú starať.

Jarný vetrík

17.05.2021

Motýli v rámci témy VRTOŠIVÉ POČASIE pomocou plastovej veternej vrtuľky pozorovali a pokúsili sa určiť silu a smer vetra.

Potôčik

17.05.2021

Motýliky v rámci vychádzky k Bystrému potoku diskutovali o dôležitosti zachovania čistoty v potoku a jeho okolí a boli nadšení z púšťania lodičiek.

Na Veľkú Noc sme sa pripravovali aj v triede motýlikov. Maľovali sme kraslice, zasiali pšeničku na skrášlenie interiéru a vyrobili papierových zajačikov. Na školskej záhrade sme hľadali veľkonočné vajíčka, ktoré pre deti ukryl veľkonočný zajačik.

V rámci mesiaca KNIHY si detičky vytvorili "PÍSMENKOVÚ KNIHU" nalepovaním, vyfarbovaním a pečiatkovaním písmen.

V rámci svetového dňa vody 22. Marca sme diskutovali o význame vody pre človeka, rastliny a živočíchov. Porovnávali vodu z rôznych zdrojov, maľovali maketu kvapky vody bublinami. Na vychádzke pozorovali potok pretekajúci obcou. Nakoniec vykladali potok z PET vrchnáčikov.

Medzinárodný deň lesov sme si v I. triede motýlikov spríjemnili vychádzkou k blízkemu lesíku. Rozlišovali sme stromy listnaté , ihličnaté a kríky. Cestou sme sa zatavili aj pri potoku, kde sa nám pošťastilo uvidieť žabku, slimáčika a motýľa a počuť bručiace včielky.

V rámci spolupráce mš a rodičov sa detičky doma naučili a pred svojimi kamarátmi v škôlke zarecitovali krátku básničku .