Čo zažila I.trieda - Motýliky

Pani učiteľky: Martuška, Martinka 

 

Príchodom jari sa začali jarné práce v našej školskej záhrade, zahájili ich naše najmladšie detičky-Motýliky vyhrabávaním, s našim novým ,,ozajstným" náradím.

Veterné počasie začiatkom apríla motýliky využili na skúmanie prúdenia vzduchu.Na skúmanie použili vlastnoručne vyfarbené a pani učiteľkou vyrobené veterné vrtuľky.

Pri príležitosti príchodu jari a prírody učíme detičky v našej MŠ poznávať rastlinky. Najskôr si deti semienka fazule prezerali a potom sme sa rozprávali , čo všetko pre svoj rast potrebujú (pôdu, vodu, teplo, svetlo, vzduch a starostlivosť), aby z nich vyrástli silné a zdravé rastlinky. Semienka fazule sme si zasadili do papierového pohára so...

Mesiac Marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Aj v našej materskej škole podporujeme záujem detí o detské knihy, v ktorých objavujú krásu ilustrácií, vytvárajú si k nim trvalý pozitívny vzťah, učia sa orientovať v knihách a prostredníctvom kníh sa oboznamujú s písmenkami. Naše najmladšie deti - Motýliky si priniesli do MŠ svoje...

23. januára bola v I. triede motýlikov na návšteve Snehová kráľovná. Ráno si dedičky o nej vypočuli rozprávku, ktorá sa im veľmi páčila. Na vzdelávacej aktivite potom maketu Snehovej kráľovnej s pomocou pani učiteľky vymaľovali. Keďže nám prialo počasie a mali sme dostatok snehu tak v rámci pobytu vonku sme s motýlikmi postavili zámok. Detičky...

Motýliky z I. triedy sa na Vianoce pripravujú už v predstihu. Dopoludnie 12. decembra sme si spríjemnili pečením perníkov detičky sa z tejto aktivity veľmi tešili , vykrajovanie im išlo veľmi dobre. Perníky boli veľmi pekne, ale aj chutné a malí maškrtníci aj so svojimi rodičmi si na nich pochutnali na "VIANOČNEJ AKADÉMIÍ".

Motýliky sa s veľkou chuťou pustili do výroby darčekov pre svojich starých rodičov a so svojimi malými, ale šikovnými rúčkami lepili vystrihnuté farebné srdiečka na papierové makety stromu.

Motýliky a Žabky počas vzdelávacej aktivity pomenovali a triedili jesennú úrodu zo záhrad na ovocie a zeleninu, v pracovných listoch si vyfarbili niektoré druhy ovocia a zeleniny, neskôr sa detičky s veľkou chuťou pustili do ochutnávky ovocných a zeleninových mís.

Motýliky sa oboznámili s pojmom príroda, čo patrí do živej prírody a čo do neživej prírody . Prostredníctvom hmatu určovali vlastnosti kamienkov, vody a piesku. Deti si vyskúšali kreslenie prstom v piesku.

Motýliky sa počas matematických činností učili rozpoznávať a pomenovať základné farby prostredníctvom triedenia žetónov podľa jednotlivých farieb, ktoré vkladali do platových fliaš. Táto aktivita mala u detí veľký úspech, čo vidieť aj na fotografii.