Čo zažila II.trieda - Žabky

učiteľka: Kristínka, Marienka

 

Tento deň bol pre detičky veľmi kreatívny. Oboznámili sa s tým, aká dôležitá je zdravá strava a všetko s ňou spojené. Na základe získaných informácii sme spoločnými silami vytvorili kravičku z krabičiek od mliečka, ktoré si detičky priniesli a plagát s rôznymi mliečnymi výrobkami a básničkami.

Deň zeme

18.05.2021

V tento deň sme si pripomenuli sviatok " Deň Zeme".S detičkami sme vytvorili plagát na počesť našej Zemi a taktiež sme spoločnými silami zasadili kvietok, ktorý skrášľuje našu MŠ. Detičky za svoju snahu a šikovnosť dostali pochvalné listy a sladké potešenie.

Potulky lesom

18.05.2021

Tento týždeň sme sa s detičkami zaoberali témou "Potulky lesom". Detičky sa oboznámili s tým ako sa správať v lese, aké tajomstvá skrýva, poznávali ekologické zákonitosti a formovali si humánny vzťah k prírode. 20.4.2021 sme sa s detičkami vybrali na prechádzku do nášho lesa aby sme si ukázali ako to v lese skutočne vyzerá. Bol to deň plný...

Deň vody

18.05.2021

V tento deň sme si pripomenuli dôležitosť našej vody. Detičky sa zúčastnili triednej súťaže a taktiež och veľmi zaujímali pokusy s vodou. Na záver detičky dostali odmeny a spoločne si vyrozprávali zážitky z tohto dňa.

Moja dedina

30.11.2020

MOJA DEDINA Tretí novembrový týždeň žabky spoznávali dedinu, v ktorej sa nachádza naša škôlka. Priblížili sme si zvyky a tradície, ktoré sú pre našu dedinu typické. Spoločnými silami sme si vytvorili kroj.

Piaty novembrový týždeň sme sa venovali vesmírnym telesám. Detičky spoznávali Vesmír a opisovali našu planétu Zem ako súčasť Vesmíru. Vytvorili sme si rakety, a tak sme doň nahliadli.