Čo zažila III.trieda - Ježkovia

Pani učiteľky: Renátka, Anička 

 

Dňa 7. novembra si ježkovia pozvali, pri príležitosti osláv mesiaca októbra - úcty k starším do škôlky starých rodičov, ktorým sa poďakovali za lásku a starostlivosť peknou básničkou a tančekom. Detičky s radosťou odovzdali starým rodičom darčeky a nechýbal ani božtek a vrúcne objatie.

JEŽKOVIA A SOVIČKY využili krásne slnečné novembrové dopoludnie a spoločne sa vybrali na železničnú stanicu. Cestou na železničnú stanicu sme pozorovali dopravu v obci, rozlišovali dopravné prostriedky, vyhľadávali dopravné značky, ktoré sme pomenovali, prakticky sme uplatnili zásadu "vidieť a byť videný." Dodržiavali sme pravidlá cestnej premávky...

Tento významný deň, nielen pre materské školy, ale aj pre náš štát, sa každoročne organizuje 4. novembra. Práve 4. novembra 1829 grófka Mária Terézia Brunswicková otvorila na Slovensku prvú detskú opatrovňu. Aj v našej škôlke sme trochu oslavovali. Naši predškoláci oslávili tento významný deň materských škôl v pondelok 5. novembra a to peknou...

Tak ako každý, aj tento školský rok navštívili naši predškoláci svojich veľkých kamarátov PRVÁKOV v základnej škole. Na túto návštevu sa ježkovia veľmi tešili a vyrobili pre prvákov pekné ceruzkové záložky. Naši predškoláci sa zvítali s prvákmi a zarecitovali i zaspievali pesničku, ktorú si pre nich pripravili. Ale aj prváci predviedli čo sa...

Ježkovia z III. triedy si v rámci týždňa, keď sa učili o Pani Jeseni a o jej farbách, vyčarovali krásne farebné cukríkové koleso.

Druhý októbrový týždeň sme sa v našej materskej škole venovali téme - Dary jesene. Poznávali sme zeleninu a ovocie dozrievajúce na jeseň v našich záhradách. Rozprávali sme sa o dôležitosti konzumácie ovocia a zeleniny ako súčasti zdravého stravovania a viedli deti k poznaniu, že starostlivosť o zdravie je veľmi dôležitá. Pondelok 8. októbra si...

Posledný septembrový týždeň patril v našej materskej škole téme - Živá a neživá príroda. Detičky spoločne s pani učiteľkou vytvorili pojmovú mapu, kde pomenovávali a priraďovali čo patrí do živej a do neživej prírody. Ježkovia sa na chvíľu ocitli aj v kráľovstve vody, piesku, kameňa. Hravou formou skúmali vlastnosti týchto súčastí neživej prírody....

Ježkovia z III. triedy si v treťom septembrovom týždni smeli doniesť do materskej školy svoju obľúbenú hračku. Na tento deň sa veľmi tešili.