Čo zažila III.trieda - Ježkovia

Pani učiteľky: Martuška, Martinka 

 

Druhý februárový týždeň patril veľmi peknej téme "Pod vodnou hladinou". Aby sme mohli spoznať podvodný svet a odhaliť jeho tajomstvá, tak sme si s deťmi postavili podvodné plavidlo - ponorku. Pri zostrojení ponorky sme postupovali podľa kresleného postupu.

Jednou z metód predčitateľskej gramotnosti u detí v predškolskom veku je slovná banka. Pri tejto metóde ide o sústreďovanie slov, ktoré vedia deti vizuálne rozlíšiť. Zakladá sa na hre detí s básňou, s riekankou, ktorú majú pamäťovo i vizuálne osvojenú. Slová básne som napísala veľkými tlačenými písmenami na papier, ktoré som rozstrihala na...

Keď sa hráme

12.12.2019

Pri takýchto hrách si Ježkovia rozvíjajú svoje logické myslenie, súvislé vyjadrovanie, a v konečnom dôsledku aj výslovnosť.

Moje telo

04.11.2019

Deti - Ježkovia vyskladali postavu svojho kamaráta z drevených kociek, pomenovali jednotlivé časti tela, a s pomocou učiteľky pomenovali obrázky vnútorných orgánov a uložili ich na správne miesta na makete tela, neskôr sa deti oboznámili s anatómiou ľudského tela - čo je to lebka, z akých kostí sa skladá naše telo.

Október, mesiac jesenného obdobia, kedy nás príroda svojim umeleckým vyčíňaním ohromuje a pripomína maliarovu paletu , mesiac, ktorý už tradične patrí deduškom a babičkám . Ako prejav vďaky, lásky a úcty si deti - Ježkovia pripravili krátky kultúrny program, odovzdali deduškom a babičkám vyrobené darčeky a posedeli si s nimi pri pohároch teplého...

Ježkovia z tretej triedy odlišovali živé od neživých súčastí prírody. Okrem kolobehu vody v prírode, poznávali pri pokuse aj jej význam pre rastliny. Z časti neživej prírody, z kamienkov, vyskladali podľa vlastných kritérií slnko a kvety. Aktivita ich veľmi bavila a mali z nej radosť.

Deti, Ježkovia, strávili príjemný deň so svojimi obľúbenými hračkami, ktoré si ráno priniesli do škôlky. Svoje hračky najskôr predstavili kamarátom v triede, opísali, z akého materiálu sú vyrobené. Ako správni kamaráti si hračky navzájom požičali a spoločne sa s nimi hrali.