Čo zažila IV.trieda - Sovičky

Pani učiteľky: Marienka, Janka

 

Čaro Vianoc

07.12.2018

Aj Vám sa zdá, že na Vianoce sú ľudia k sebe milší a lepší? Každý cíti, aké je to krásne, keď sme všetci spolu. Niektorí si pripomenú narodenie dieťatka Ježiška, ktorý chcel aby sme sa všetci mali radi.

Začiatok školského roka sa niesol témou JA A MOJI KAMARÁTI. Motiváciou o mocnom listnatom strome, ktorý odoláva silnému vetru je domovom pre veveričku, ochraňuje vtáčatká pomáha zvieratkám, kde všetky zvieratká žijú v priateľstve a pomáhajú si navzájom. Počas rozprávania detičky z triedy SOVIČIEK napodobňovali dej príbehu stromu - šušťanie lístia,...

VESMÍR PLNÝ TAJOMSTIEV - celý týždeň predchádzal tejto téme, kde sa deti hravou formou oboznamovali s pojmami GALAXIA, SLNEČNÁ SÚSTAVA, MLIEČNÁ CESTA- PLANÉTY - MERKÚR, VENUŠA, ZEM, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN... Utvárali si elementárne predstavy o SLNKU, MESIACI, HVIEZDÁCH. Rozvíjali a podporovali elementárne poznatky o vesmíre. V rámci...

Aj v triede SOVIČIEK sa konala STRAŠIDELNÁ ZÁBAVA. Detičky sa veľmi tešili. Prišli vyobliekaní v rôznych maskách od čarodejníkov, duchov, kostry...V úvode predstavili svoje masky a potom sa mohla sa začať očakávaná zábava, ktorá sa niesla tancom, rôznymi súťažami, skladaním tekvičiek z rozstrihnutých častí do celku, vyfarbovaním tekvičiek v...

Šarkaniáda

06.11.2018

,,Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci za ním deti..."Takto sa ozývalo v záhrade obecného úradu vo štvrtok, 19. októbra. Každé ročné obdobie má svoje čaro a k jeseni neodmysliteľne patrí ŠARKANIÁDA. Detičky z triedy ,, SOVIČIEK sa už od rána tešili na púšťanie šarkanov. Počasie bolo krásne, slniečko svietilo, vetrík príjemne fúkal. Niektorým sa...

Október v znamení mesiaca úcty k starším si už ani nevieme predstaviť. V triede Sovičiek bola jedna z babičiek, ktorá deťom porozprávala rôzne zaujímavosti zo života v minulosti. Deti mali bohatý zážitok.

Deti si spoločne s rodičmi zhotovili darček pre kamaráta. Darček doniesli do MŠ a obdarovali sa navzájom.