Čo zažila IV.trieda - Sovičky

Pani učiteľky: Martinka, Renátka

 

Konečne nastali teplé dni a sovičky sa mohli vybrať na výlet do blízkeho lesa. Veľmi sa naň tešili. Vybavení batohmi od rodičov a s dobrou náladou vyrazili v ústrety novému dobrodružstvu. Po prekonaní výzvy v podobe kopčeka smerom na železničnú stanicu boli odmenené pohľadom na prechádzajúci vlak, ktorému sa veľmi tešili. O krátku chvíľu vošli do...

Je jún, blíži sa koniec školského roka a začínajú dovolenky. Sovičky zo IV. triedy sa zahrali na cestovateľov a virtuálne precestovali celé Slovensko. Spoznali najzaujímavejšie miesta, hrdé hrady a zámky, prírodné krásy, významné mestá. Všetky získané vedomosti zhrnuli a spoločne vyrobili krásnu maľovanú mapu Slovenska.

Krásny sviatok detí oslavovala celá materská škola. Oslavy trvali celý týždeň ako svadby v rozprávkach :) Niektoré aktivity boli spoločné pre celú materskú školu, iné boli triedne. V pondelok sa deti tešili na skákacom hrade, v utorok si sovičky vyrobili plagát Deti sveta, v stredu mali sovičky v záhrade bublinkovú show, ktorú si urobili s...

To, že mliečko je zdravé a deti ho potrebujú piť, aby dobre prosperovali a rástli, už sovičky zo IV. triedy dávno vedia. No, opakovanie je matkou múdrosti a pri príležitosti medzinárodného dňa mlieka si to všetko pripomenuli v krátkom videu opisujúcom cestu mlieka až do domácnosti. Naučili sa básničku o tom, že mliečko nie je žiadna veda a bez neho...

Remeslá

01.07.2021

Počas témy o pracovných profesiách sa sovičky zo IV. triedy oboznámili aj s tradičnými remeslami a boli veľmi prekvapené, koľko času potrebovali a koľko pracovných postupov museli ľudia v minulosti vystriedať, aby si zadovážili veci dennej potreby. Vyskúšali si tkanie z vlny a vyrobili si vlnené brmbolce. Práca sa im veľmi páčila a vlastnou...

Sovičky zo IV. triedy oslávili svetový deň vody spoločne. V príbehu O vodnej kvapke, formou maľovaného čítania, sa oboznámili s kolobehom vody v prírode. Prostredníctvom IT prezentácie sa dozvedeli o vplyve vody na ľudské zdravie a život a o potrebe vodu chrániť a šetriť ňou. Namaľovali si veselú vodnú kvapku a príbeh O vodnej kvapke spolu...

Jednou z úloh počas predškolského obdobia je rozvíjať u detí predčitateľskú gramotnosť, lingvistickú inteligenciu, verbálnu komunikáciu v hovorenej podobe jazyka a kladný vzťah k literatúre. To všetko sa dá pomocou kníh. Ideálnym spôsobom je, keď si dieťa knihu vyrobí samé. Sovičky si zhotovili knihy s výberom klasických detských rozprávok, ktoré...

Adventný čas je plný očakávania a príprav na Vianoce. Sovičky zo IV. triedy sa na Vianoce veľmi tešili a svedomito pripravovali. Pre rodičov zhotovili krásnu trblietavú ozdôbku na vianočný stromček a vymaľovali vianočnú menovku na darček. Doma si potom s rodičmi na stromček ozdobu zavesili, aby sa z nej mohli spolu tešiť.

Mapa Ruskova

31.05.2021

Jeden z novembrových týždňov v triede SOVIČIEK patril téme: Moja dedina.