Čo zažila IV.trieda - Sovičky

Pani učiteľky: Ivetka, Marienka 

 

Začiatok školského roka sa niesol témou JA A MOJI KAMARÁTI. Motiváciou o mocnom listnatom strome, ktorý odoláva silnému vetru je domovom pre veveričku, ochraňuje vtáčatká pomáha zvieratkám, kde všetky zvieratká žijú v priateľstve a pomáhajú si navzájom. Počas rozprávania detičky z triedy SOVIČIEK napodobňovali dej príbehu stromu - šušťanie lístia,...

VESMÍR PLNÝ TAJOMSTIEV - celý týždeň predchádzal tejto téme, kde sa deti hravou formou oboznamovali s pojmami GALAXIA, SLNEČNÁ SÚSTAVA, MLIEČNÁ CESTA- PLANÉTY - MERKÚR, VENUŠA, ZEM, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN... Utvárali si elementárne predstavy o SLNKU, MESIACI, HVIEZDÁCH. Rozvíjali a podporovali elementárne poznatky o vesmíre. V rámci...

Aj v triede SOVIČIEK sa konala STRAŠIDELNÁ ZÁBAVA. Detičky sa veľmi tešili. Prišli vyobliekaní v rôznych maskách od čarodejníkov, duchov, kostry...V úvode predstavili svoje masky a potom sa mohla sa začať očakávaná zábava, ktorá sa niesla tancom, rôznymi súťažami, skladaním tekvičiek z rozstrihnutých častí do celku, vyfarbovaním tekvičiek v...

Šarkaniáda

06.11.2018

,,Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci za ním deti..."Takto sa ozývalo v záhrade obecného úradu vo štvrtok, 19. októbra. Každé ročné obdobie má svoje čaro a k jeseni neodmysliteľne patrí ŠARKANIÁDA. Detičky z triedy ,, SOVIČIEK sa už od rána tešili na púšťanie šarkanov. Počasie bolo krásne, slniečko svietilo, vetrík príjemne fúkal. Niektorým sa...

Október v znamení mesiaca úcty k starším si už ani nevieme predstaviť. V triede Sovičiek bola jedna z babičiek, ktorá deťom porozprávala rôzne zaujímavosti zo života v minulosti. Deti mali bohatý zážitok.

Deti si spoločne s rodičmi zhotovili darček pre kamaráta. Darček doniesli do MŠ a obdarovali sa navzájom.