Čo zažila IV.trieda - Sovičky

Pani učiteľky: Martinka, Renátka

 

Jednou z úloh počas predškolského obdobia je rozvíjať u detí predčitateľskú gramotnosť, lingvistickú inteligenciu, verbálnu komunikáciu v hovorenej podobe jazyka a kladný vzťah k literatúre. To všetko sa dá pomocou kníh. Ideálnym spôsobom je, keď si dieťa knihu vyrobí samé. Sovičky si zhotovili knihy s výberom klasických detských rozprávok, ktoré...

Adventný čas je plný očakávania a príprav na Vianoce. Sovičky zo IV. triedy sa na Vianoce veľmi tešili a svedomito pripravovali. Pre rodičov zhotovili krásnu trblietavú ozdôbku na vianočný stromček a vymaľovali vianočnú menovku na darček. Doma si potom s rodičmi na stromček ozdobu zavesili, aby sa z nej mohli spolu tešiť.

Mapa Ruskova

31.05.2021

Jeden z novembrových týždňov v triede SOVIČIEK patril téme: Moja dedina.

Sovičky dbajú o svoje okolie a o prírodu. Enviromentálne cítenie naplno prejavili strostlivosťou o školskú záhradu. V jeden krásny, slnečný, jesenný deň s radosťou pohrabali opadané lístie v školskej záhrade, aby ju pripravili na zimný odpočinok.

Vtáčiky

17.05.2021

Mnohé druhy vtákov na jeseň a zimu odlietajú do teplých krajín, no sú tu aj také vtáčiky , ktoré ostávajú a studenú zimu musia prežiť. Vtedy záleží hlavne na nás, ľuďoch, aby sme sa postarali o tieto zvieratká. Ich osud nie je ...

Príjemnou predzvesťou vianočných sviatkov býva každoročne v našej materskej škole Mikuláš. Odjakživa chodí k nám s dobrou náladou a vrecom plným prekvapení. Jeho príchod s radosťou očakávali aj naše deti - Sovičky zo IV. triedy. Zavítal k nám sám, bez svojich pomocníkov, aby odmenil deti za ich usilovnosť a poslušnosť. Tie ho odmenili básničkami,...

Hoci sú sovičky zo štvrtej triedy už predškolákmi, stále majú svoje obľúbené hračky. V rámci septembrovej témy Predmety a ich vlastnosti predstavili kamarátom hračky, s ktorými sa v triede najradšej hrajú. Deti pomenovali materiál, z akého sú hračky vyrobené, opísali vlastnosti materiálu a s radosťou si svoje hračky namaľovali. Krásnymi obrázkami...

Jeseň je charakteristická širokou paletou farieb. Sovičky zo štvrtej triedy si svoje znalosti o farbách upevnili a rozšírili v októbrovej téme Maľovala pani Jeseň. Formou experimentu si osvojili základy miešania farieb. Environmentálne zákonitosti o prijímaní vody rastlinami si dokázali v druhom pokuse, keď pozorovali ako sa biele chryzantémy...

Ovocie a zelenina sú dôležitou súčasťou nášho zdravého jedálnička, nakoľko obsahujú široký výber vitamínov, minerálov, vlákniny , z ktorých môžeme mať úžitok. Deti - Sovičky to už samozrejme vedia, a tak sa s veľkou chuťou pustili do ochutnávky ovocných a zeleninových šalátov, ktoré im veľmi chutili. Podľa chuti určovali, z akých druhov ovocia a...