Čo zažila IV.trieda - Sovičky

Pani učiteľky: Martuška, Renátka

 

Sovičky zo IV. triedy získané vedomosti o časových vzťahoch zužitkovali pri zhotovení spoločného kalendára a stromu ročných období. Práca sa im veľmi páčila a deti s potešením charakterizovali ročné obdobia, priraďovali k nim mesiace roka a tešili sa, keď mohli rozprávať o svojom mesiaci narodenia alebo o svojom ročnom období:)

Valentín

26.02.2020

Sovičky si pri príležitosti valentínskeho sviatku spomenuli na svojich rodičov a z lásky im vyrobili srdiečkové kvietočky.

Pri kŕmidle

26.02.2020

Zásady environmentálneho cítenia si sovičky osvojujú pravidelne v rámci edukačných aktivít. V zime sú lesné zvieratá odkázané na pomoc človeka a preto sa deti zo IV. triedy rozhodli pomôcť srnkám. Vybrali sa na vzdialenú cestu ku kŕmidlu za dedinou a srnkám priniesli vo vreci seno. Hoci žiadnu srnku nevideli, deti veria, že im urobili veľkú radosť....

Olaf a Olafka

26.02.2020

V jeden z posledných januárových dní sa sovičky zo IV. triedy konečne dočkali snehu.

Jedným z cieľov enviromentálnej výchovy je na základe emocionálnych zážitkov z bezprostredného pozorovania prírody získavať o nej elementárne skúsenosti. SOVIČKÁM zo IV. triedy nie je ľahostajný život vtáčikov zimujúcich v našich zemepisných šírkach, preto sa im rozhodli pripraviť vianočnú hostinu. Doplnili im semienka do kŕmidla a po konároch...

Posledný októbrový pondelok vo IV. triede, v triede SOVIČIEK, patril starým rodičom. SOVIČKY si svojich starých rodičov uctili krátkym programom, prostredníctvom ktorého im poďakovali za ich lásku, obetu a starostlivosť.

Mapa Ruskova

04.01.2020

Tretí novembrový týždeň vo IV. triede - SOVIČKY patril téme: Moja dedina.