MOJA ROZPRÁVKOVÁ KNIŽKA -

AKO PSÍČEK S MAČIČKOU UMÝVALI DLÁŽKU

V predškolskom veku sú pre deti príbehy, ktoré im ukazujú krásy rozprávkových svetov veľmi dôležité na rozvoj ich predstavivosti a fantázie. A keďže, je marec mesiacom knihy, aj v našej škôlke upriamujeme pozornosť a venujeme sa práve knihám.

V III. triede Ježkov sa v utorok 12.marca uskutočnila triedna akcia, na ktorej si ježkovia vlastnoručne vyrobili rozprávkovú knižku – leporelo.

Deti si do svojej vlastnej knihy nalepili obrázky z rozprávky O psíčkovi a mačičke podľa postupnosti deja a následne ich vyfarbili. Nakoniec leporelo obohatili aj svojím vlastným obrázkom. Aktivita sa detičkám veľmi páčila a boli nadšené zo svojich knižiek. Každé dieťa za odmenu dostalo písmenkovú medailu.

Anna Takáčová

 

BÁSNIČKOVO

 

V rámci spolupráce materskej školy a rodiny sa dňa 28.2.2018 v III. Triede JEŽKOV uskutočnila triedna akcia pod názvom BÁSNIČKOVO.

Úlohou rodičov bolo naučiť svoju ratolesť básničku o zvieratkách.

Túto úlohu si splnili všetci svedomito, a to sa ukázalo pri krásnom prednese básničiek ich ratolestí.

Deťúrence boli nedočkavé a každý chcel predniesť svoju básničku čo najskôr.

Všetky detičky boli za prednes odmenené diplomom.

Ďakujeme rodičom za ich ochotné zapojenie sa do triednej akcie a vopred sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

Anna Takáčová

 

ZIMNÉ RADOVÁNKY

Zima je jedno z ročných období, na ktoré sa všetky deti veľmi tešia. A aj pani Zima bola tentokrát štedrá a nadelila nám snehu, na ktorý sa už detičky nevedeli dočkať. Veď kto by z nás nemal rád guľovačku, sánkovačku, stavanie snehuliakov, šantenie a hry so snehom. Tak aj ježkovia z III. triedy využili pekné dopoludnie na to, aby si na školskej záhrade postavili snehuliaka. No ale detičky boli také šikovné, že nezostali pri jednom snehuliakovi, ale postavili ich niekoľko. Navzájom si pri stavaní snehuliakov pomáhali a zabávali sa pri tom ako sa na zimné radovánky patrí.

 

Anna Takáčová

 

VTÁKY V ZIME

 

Sedí vrabec na haluzi, smutne čviriká,

tlačí sa mu pod krídelká zima veliká.

Nasypme mu, deti, omrviniek pár,

nech si zobne, lebo ešte ďaleko je jar.“

 

Vtáčiky, ktoré u nás bežne zimujú, je v týchto dňoch potrebné prikrmovať.

Teraz potrebujú našu pomoc. Je to pre nich veľmi náročné obdobie a detičky z našej škôlky im to uľahčili. A tak počas chladných januárových dní sme si zopakovali, čo pre vtáčiky môžeme do kŕmidiel pripraviť. Teplo sme sa obliekli a vyniesli sme na školskú záhradu vlastnoručne vyrobené kŕmidla, do ktorých deti nasýpali semená slnečníc, zrna a na konáre stromu povešali lojové guľky. Deti z kŕmenia mali veľkú radosť. Vtáčiky nám na jar a v lete budú spievať v našej záhrade.

 

Martina Siváková

ZDOBENIE STROMČEKA

 

História vianočného stromčeka, obľúbeného na celom svete, sa začala písať v roku 1507 v Nemecku. Na naše územie prenikol stromček v 18. storočí z Nemecka. Najprv sa udomácnil v mestskom prostredí a na konci 19. storočia začal prenikať na vidiek. Na východné Slovensko sa dostal dokonca medzi vojnami. Dovtedy sa v izbách vešali rôzne slamené predmety, neskôr stromček vešali v kúte alebo v strede izby s vrcholcom k zemi. Stromček ľudia zdobili jabĺčkami, orechmi, obilnými snopmi a koláčikmi. S históriou vianočného stromčeka sa oboznámili detičky – Ježkovia počas vzdelávacej činnosti a neskôr prešli k zdobeniu umelého vianočného stromčeka v našej triede.

Táto činnosť mala u detí veľký záujem a stromček bol hneď vyzdobený rôznymi vianočnými ozdobami.

 

Martina Siváková

 

VIANOČNÉ MEDOVNÍKY

Keďže Vianoce sa nám blížia, tak je najvyšší čas pustiť sa do prípravy a pečenia medovníkov. Tak, ako predošlé roky, aj tento rok sme sa rozhodli my pani učiteľky, detičky – Ježkovia a ich mamičky a babičky, že si spolu spríjemníme tento predvianočný čas s pečením medovníkov. Mamičky a babičky prišli na túto triednu akciu s dobrou náladou a patričnou výbavou – valčekmi na cesto, rôznymi formičkami, plechmi. Medovníkové cesto sme pripravili a priniesli my pani učiteľky a jedna mamička.

Práca s medovníkmi išla mamičkám, babičkám a deťom od ruky, pani učiteľka Anička ich nestíhala potierať rozšľahaným vajíčkom a ja som ich nestíhala vkladať a vyberať z elektrickej rúry. Odmenou pre malých cukrárov bola ochutnávka upečených medovníkov. Príjemná vôňa medovníkov sa niesla priestormi našej materskej školy aj na druhý deň. Medovníčky zdobili už šikovné rúčky Ježkov počas dopoludňajších hodín. Veľmi pekne sa chcem poďakovať mamičkám a babičkám , že si našli čas v tomto predvianočnom čase a prišli na túto triednu akciu, ďakujem pani Šimkovej za medovníkové cesto, pani Holubčíkovej za farebné cukrové polevy.

Martina Siváková


Naším starkým z lásky

 


„Milá babka ,milý dedko ďakujeme vám za všetko.

Za tie chvíle starostí, úsmevu a radosti.

Pretože, vás radi máme dnes vám darček odovzdáme“.

 

Tak, aj tieto milé slová od detičiek potešili starých rodičov, ktorých sme pri príležitosti mesiaca „ októbra – úcty k starším“ pozvali dňa 26.októbra do našej materskej školy na krátky kultúrny program. Detičky sa naň usilovne pripravovali a samozrejme, aj veľmi tešili. Pre svojich najbližších uvili kytičku z piesní, básničiek, scénok a tančeka s poďakovaním za lásku a starostlivosť a za všetko dobré, čo od svojich starkých dostávajú.

Detičky nakoniec s radosťou odovzdali starým rodičom vlastnoručne vyrobené darčeky a nechýbal ani božtek a vrúcne objatie.

Ďakujeme Vám, že ste strávili príjemné popoludnie s Vašimi vnúčatami a prajeme Vám v živote ešte veľa zdravia a veľa pekných spoločných zážitkov so svojimi najbližšími.

Anna Takáčová

SVETLONOSY

 

Predhalloweenský čas si detičky - Ježkovia spolu so svojimi rodičmi spestrili doma počas voľných dní vyrezávaním tekvíc v tvare svetlonosov. Tekvičky si deti priniesli ráno do materskej školy, opísali postup vyrezávania rôznych podôb svetlonosov a komu pri ich výrobe asistovali. Detičky sa so svojimi výtvormi odfotografovali, neskôr tekvičky vystavili v priestoroch MŠ. Tekvičky či už malé alebo veľké sú veľmi krásne a hlavne vyrobené s veľkou dávkou fantázie a šikovnosti. Detičkám a ich rodičom veľmi pekne ďakujem za ich čas a zručnosti.

M. Siváková

Moja obľúbená hračka

 

Hračky sú predmety, s ktorými sa deti hrajú. Rozvíjajú senzomotorickú činnosť, rozumové schopnosti, fantáziu a tvorivosť, vzbudzujú radosť a uspokojenie, pomáhajú rozvíjať sociálne kontakty s rovesníkmi, sprostredkúvajú deťom svet dospelých, rozvíjajú estetické cítenie.

Dňa 20.9.2017 sa konala v III. triede –Ježkov triedna akcia, na ktorú sa detičky veľmi tešili, pretože si ráno do škôlky priniesli svoje obľúbené hračky z domu. Ráno počas hrových činnostiach si hračky vzájomne požičiavali a spoločne sa hrali. Počas vzdelávacích činnostiach deti predstavili svoje hračky – pomenovali a opísali hračky, určovali farby jednotlivých hračiek , materiál z ktorých sú hračky vyrobené. Deti si hračky poukladali na okenné parapety a vodovými farbami si svoje hračky namaľovali na výkresy. Hotové výtvarné diela sme si vystavili na nástenku v priestoroch MŠ.

M. Siváková