PRI KŔMIDLE

 

V areáli elokovanej materskej školy sme spoločne s detičkami postavili krmidlo-búdku tak, aby sme videli do vnútra. Pri jej osadení okrem ochrany vtáctva pripomenuli sme deťom základy environmentálnej výchovy . Deti komunikovali o pomoci vtákom v zime, zdôvodňovali význam, prezentovali vlastné názory, postrehy a skúsenosti s pomocou zvieratám v zime. V rámci tejto aktivity budú deti kontrolovať stav krmiva v búdke a prikrmovať vtáčiky. Deti sme upozornili, že niektoré vtáky na zimu odlietajú do teplých krajín, no tie, ktoré tu ostávajú, sú slabé a hladné. Niektorí ľudia im v jarnom období hniezda, ktoré si stavajú, búrajú, nedávajú im tak šancu založiť si rodiny a rozmnožovať sa. Našou starostlivosťou v zime sa nám potom vtáčiky odmenia jarným štebotaním mláďat.

 

Iveta Matiová

Naša planéta ZEM

 

VESMÍR PLNÝ TAJOMSTIEV - celý týždeň predchádzal tejto téme, kde sa deti hravou formou oboznamovali s pojmami GALAXIA, SLNEČNÁ SÚSTAVA, MLIEČNÁ CESTA- PLANÉTY- MERKÚR, VENUŠA, ZEM, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN... Utvárali si elementárne predstavy o SLNKU, MESIACI, HVIEZDÁCH. Rozvíjali a podporovali elementárne poznatky o vesmíre. V rámci spolupráce s rodinou deti za pomoci rodičov doma zhotovili PLANÉTU ZEM– 3D vyhotovení. Hotovú planétu doniesli do MŠ, kde detičky svoju PLANÉTU predstavili a vystavili v šatni. Planéty boli veľmi pekné a nápadité za čo patrí poďakovanie tvorivým detičkám a rodičom.

Iveta Matiová

Dopravný ruch v našej obci, alebo cesta nie je park

 

Dopravná výchova tvorí neoddeliteľnú súčasť snáď každej jednej vychádzky našich Sovičiek, no aj napriek tomu sme jej v novembri venovali niekoľko krásnych chvíľ. Sovičky sa naučili ako sa „vystrojiť“ keď chceme byť účastníkmi cestovnej premávky, ako správne prechádzať cez cestu, čo pre nás znamenajú farby na semafore, ba spoznali aj niekoľko zákazových, výstražných a informačných značiek. Musíme povedať, že v „Doprave“ sú Sovičky naozaj doma, v čom im určite pomáhajú aj ich verní kamaráti kruh, štvorec, trojuholník a v neposlednom rade obdĺžnik.

 

Mgr. Katarína Beblavá

 

JESENNĚ RADOVÁNKY - ŠARKANIÁDA

 

,, Šarkan letí, šarkan letí, za ním chlapci za ním deti...“. Takto sa ozývalo v záhrade obecného úradu vo štvrtok, 19. októbra. Každé ročné obdobie má svoje čaro a k  jeseni neodmysliteľne patrí ŠARKANIÁDA. Detičky z triedy ,, SOVIČIEK sa už od rána tešili na púšťanie šarkanov. Počasie bolo krásne, slniečko svietilo, vetrík príjemne fúkal. Niektorým sa darilo viac vzniesť svojho draka do povetria iným menej, ale ani to ich neodradilo, aby sa vyšantili do sýtosti v prírode na čerstvom vzduchu.

Cieľom aktivity bolo prehlbovať u deti záujem o prirodzený pohyb na čerstvom vzduchu a zoznamovať sa prírodnými javmi a ich vplyvmi na prírodu i nás ľudí.

Iveta Matiová

Vitamínky do pusinky

 

Jeseň ako ročné obdobie nám ponúka širokú paletu všakovakého ovocia i zeleniny a preto sme si aj my, v triede Sovičiek, doplnili vitamínky v podobe sladkých, hrušiek, jabĺčok, sliviek i hrozienka. Každé dieťatko už dávno vie, že ovocie a zeleninka sú zdravé a že bez nich by sme veru zdraví neboli. Niekedy je naozaj ťažké presvedčiť mlsné jazýčky na to najzdravšie - zeleninku. Terapia jedlom sa totiž ukázala ako účinná aj v boji proti závažným chorobám. Najlepšie na dlhovekosť a zdravie vplýva konzumácia zelenej zeleniny, ako sú brokolica, kel či šalát. Naopak, ľudia, mysliaci si, že čerstvé ovocie im nahradia kompóty, žijú v omyle. Zavárané ovocie je totiž konzervované v obrovskom množstve cukru, ktorý pôsobí na ľudský organizmus ako jed. Skúsme sa preto snažiť našim detičkám pripravovať, čo najviac zeleninky a ovocia v surovom stave možno aj s troškou fantázie, predsa len prvé jedia očká.

Mgr. Katarína Beblavá

Darček pre kamaráta

Prax nám ukazuje, že zaraďovaním aktivít prosociálnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu už v materskej škole možno dosiahnuť pozitívne zmeny v správaní sa detí. Zážitkové učenie je najefektívnejšou formou nadobúdania prosociálneho správania. Veľký význam majú preto také hry a aktivity, ktoré dávajú deťom nielen možnosť sebapoznania a utvárania pozitívneho vzťahu k sebe, ale umožňujú im získať zručnosti aj v sociálnej komunikácii a tým skvalitňovať a vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy, v ktorých budú schopné seba a iných nielen hodnotiť, ale aj pozitívne oceňovať.

Musíme povedať, že našim sovičkám šla výroba darčeka naozaj od ruky. Každé sovíčatko si vyrobilo muchotrávku z pracovného ale aj odpadového materiálu a keďže sme sa obdarúvali navzájom, tak každé dieťatko prežilo pocit aké je to obdarovať, ale aj byť obdarovaný. Naozaj ťažko povedať, ktorý pocit v nich vyvolal väčšiu radosť, ale hlavné je že každé odchádzalo domov spokojné a s úsmevom.

Mgr. Katarína Beblavá

STROM PRIATEĽSTVA

IV. trieda SOVIČKY

Začiatok školského roka sa niesol témou JA A MOJI KAMARATI. Motiváciou o mocnom listnatom strome, ktorý odoláva silnému vetru je domovom pre veveričku, ochraňuje vtáčatká pomáha zvieratkám , kde všetky zvieratká žijú v priateľstve a pomáhajú si navzájom. Počas rozprávania detičky z triedy SOVIČIEK napodobňovali dej príbehu stromu - šušťanie lístia, fúkanie vetríka. Rozprávaním o tom, že všetky detičky sú rovnocennými členmi triedy. Rozhovor viedol smerom objasneniu spoločenstva triedy, k pozitívnemu správaniu sa k sebe, ohľaduplnosti, pomoci, spolupatričnosti, spolupráce v skupine, pochopiť, že vzájomnou spoluprácou sa dá dosiahnuť cieľ. Príkladom bol strom, kde detičky odtláčali svoje ruky a spolupracovali v skupinovej činnosti.

Iveta Matiová