SNEŽIENÔČKA MALIČKÁ ...

Snežienka je prvým jarným kvetom. V ríši rastlín má preto významné miesto. Naše ŽABKY v II. triede jej preto venovali celučký deň. Najskôr dostali medaily s krásnou básničkou o snežienke a obrázkom snežienky.

Snežienočka drobnučká, utiahnutá v kríčku,

Prečože máš ručníček na belavom líčku?

Juj, zima je veliká a ja kvietok malý,

Juj, bojím sa, že mi mráz moje líčka spáli.

V kvetináči sme si ukázali snežienky, popísali celú rastlinku – cibuľka, stonka, listy a kvet. Samozrejme povedali sme si, ktoré faktory sú najdôležitejšie pre život rastlín. V ďalšej aktivite sme pri recitácií básne dramatizovali rast snežienky. No a nemohli sme vynechať ani predčitateľskú gramotnosť – každá žabka dostala svoju rozprávku „O nespokojnej snežienke“, ktorú sme si spoločne „čítali“ (maľované čítanie). Túto rozprávku, tak ako snežienkové medaily si deťúrence vzali domov, aby svojim rodičom mohli povedať básničku i „prečítať“ príbeh o snežienke. A naša aktivity pokračovali ďalej spoločným maľovaním snežienok na tvrdom kartóne a potom dotváraním nalepeného kvetu snežienky maľbou ostatných jej častí. V závere sme si znova zarecitovali básničku a spojili ju s dramatizáciu textu i rastu malej snežienky. Táto triedna aktivita mala u žabiek veľký úspech, boli zaujaté a motivované, pretože všetky činnosti mali nadväznosť a boli pre nich pútavé. Už teraz sa tešíme na ďalšie znaky príchodu jari a najviaaaac na teplúčke slniečko:-)

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

ĽADOVÉ OZDOBY

 

December, január, február ..., ZIMA. Viete čo je na nej najkrajšie? Sánky, lyže, stavanie snehuliakov, padajúci sneh, prechádzky zimnou krajinou.

Prvá téma v tomto kalendárnom roku v našej MŠ patrila „PANI ZIME“. V priebehu týždňa sme mali v II. triede – žabiek veľa zaujímavých aktivít ako napríklad prostredníctvom IT prezentácie detičky rozprávali o zimnom počasí, oblečení, športoch, sviatkoch a samozrejme aj voľne žijúcich zvieratkách. Medzi ďalšie aktivity patrilo výtvarné zobrazenie zimnej krajiny, ale aj výroba jednoduchého kŕmidla z pomarančovej šupky a sypanie semien slnečnice do kŕmidiel v školskej záhrade.

V rámci triednej akcie sme s detičkami vyrobili „ĽADOVÉ OZDOBY“ . Detičky si v plastových pohároch naplnených vodou namiešali temperové farby , podľa toho aká sa im páči. Poháre sme pospájali špagátom a vyniesli sme ich do exteriéru, zvyšok experimentu bol v rukách „PANI ZIMY“. Nám neostávalo nič iné, len trpezlivo čakať na mínusové teploty. Počas pobytu vonku sme každý deň kontrolovali, či voda v pohároch nezamrzla, ale počasie nám neprialo. Museli sme si počkať skoro týždeň, ale predsa sme sa dočkali. Plastové poháre detičky s pomocou pani učiteľky odstránili a krásne ľadové ozdoby sme zavesili na konštrukciu hojdačiek. Detičky boli z ľadových ozdôb nadšené. Prostredníctvom tohto experimentu detičky pozorovali premenu vody vplyvom mrazu na ľad a jeho topenie vplyvom tepla na vodu.

 

Marta Kozáková

 

ŽABKOVSKÉ IGLU

 

Sneh v detských srdciach vyvoláva radosť a nadšenie. Aj keď je táto zima na sneh skúpa, predsa nám len nasnežilo a žabky si mohli postaviť „Žabkovské iglu. Využili sme na to sneh odprataný z chodníkov na dvore materskej školy a bola ho veru poriadna kopa. Detičky - žabky s pomocou pani učiteľky lopatkami vyhĺbili do kopy snehu otvor a iglu bolo hotové. Iglu nám poslúžilo ako brloh pre medveďa v pohybovej hre : „Na medveďa“. Detičky sa na základe tejto triednej akcie presvedčili aká dôležitá je spolupráca v skupinovej činnosti lebo bez nej by nám stavanie iglu trvalo veľmi dlho.

Motýliky z I. triedy nás pozvali na „skúmanie snehu“, tak my sme ich zase pozvali vyskúšať naše iglu:-)

Marta Kozáková

 

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE V II. TRIEDE

- U ŽABIEK:-)

 

14. decembra bolo u žabiek veselo, pretože pozvali sme rodičov a spoločne vianočne tvorili … krásne medovníčky, vianočné ozdoby, ikebany,....

Medovníčky sme s pani učiteľkou a tetou Katkou, ktorá nám pomáhala, napiekli doma a detičky s mamičkami a dokonca prišiel aj jeden otecko ich nádherne vyzdobili. Okrem toho sme pripravili rôzny tvorivý materiál, z ktorého sme vyrábali vianočné ozdôbky. Detičky mali radosť a myslím, že aj Vy milí rodičia. Týmto Vám aj ďakujeme za čas, ktorý ste si v dnešnej uponáhľanej dobe našli a potešili svoje deťúrence. Mimochodom, v "ruskovskej škôlke" máme užasných rodičov … tvorivých, kreatívnych, priateľských ...

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

 

 

MIKULÁŠ U ŽABIEK

Naše žabky sú veeeeľmi dobré a usilovné, preto sa Mikuláš rozhodol urobiť im radosť. V noci na 6. decembra, keď letel so svojimi saňami nad našou škôlkou im doniesol do okienka triedy „živý darček“ - akvárium s rybičkou. Radosť bola obrovská a naša rybička dostala meno Elza:-) Takéto malé prekvapenie pred príchodom „ozajstného Mikuláša“ do škôlky, ktorý príde do tried až neskôr sme si pripravili pre naše žabky s pani učiteľkou Martou Kozákovou. Detičkám sme chceli urobiť radosť a akvárium aj rybičku sme im zakúpili my dve. Tie iskierky radosti v detských očkách boli nádherné!

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

MIKULÁŠ U ŽABIEK

Naše žabky sú veeeeľmi dobré a usilovné, preto sa Mikuláš rozhodol urobiť im radosť. V noci na 6. decembra, keď letel so svojimi saňami nad našou škôlkou im doniesol do okienka triedy „živý darček“ - akvárium s rybičkou. Radosť bola obrovská a naša rybička dostala meno Elza:-) Takéto malé prekvapenie pred príchodom „ozajstného Mikuláša“ do škôlky, ktorý príde do tried až neskôr sme si pripravili pre naše žabky s pani učiteľkou Martou Kozákovou. Detičkám sme chceli urobiť radosť a akvárium aj rybičku sme im zakúpili my dve. Tie iskierky radosti v detských očkách boli nádherné!

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

Jesenné variácie

Jeseň je najfarebnejším obdobím v roku. Listy stromov zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, na ktorej vytvárajú farebné mäkké koberce. Pre deti a ich rodičov je jeseň obdobie na púšťanie šarkanov a na prechádzky v pestrofarebnej prírode.

Aj detičky v II. triede – žabiek využili príjemné jesenné počasie na vychádzky, pri ktorých pozorovali ako sa príroda zo dňa na deň mení. Vychádzky a pobyt v záhrade sme vyžili aj na zbieranie gaštanov a pestrofarebných listov. Z nazbieraných prírodnín sme si potom v MŠ vytvorili stonožku a šarkana s dlhokánskym chvostom. Táto aktivita bola pre deti zaujímavá a zároveň aj poučná - zopakovali si farby a farebné odtiene. 

Marta Kozáková

DEŇ MOJEJ HRAČKY

 

K hre neodmysliteľne patria hračky,tak ako učebné pomôcky k vyučovaciemu procesu v základných školách. Čoraz častejšie sa stretávame s poukazovaním významovosti hry a hračiek z rôznych aspektov ako na významovosť učebných pomôcok a didaktickej techniky pomáhajúcej dosiahnuť edukačné ciele v materských školách. Nie je potrebné, aby deti mali veľa hračiek, ale skôr je dôležitá rôznorodosť a primeranosť veku. Vo všeobecnosti sa za hračky považujú najrozličnejšie predmety, používané ako pomôcky a prostriedky detských hier zameraných na rozvoj osobnosti, prípravu na prácu a na budúci život.

Najmä u detí predškolského veku sú hračky neodmysliteľnou súčasťou hry.

Počas týždňa, v ktorom sme sa venovali téme: „Predmety okolo nás“ sme nezabudli ani na hračky. Sú to predsa tiež predmety, ktoré sú vyrobené z rôznych materiálov, majú rôzne tvary, farby … Detičky dostali domácu úlohu – mali si z domu priniesť svoju obľúbenú hračku. To teda bola radosť a krásna detská hrdosť, keď ju predstavoval svojim kamarátom. Veľmi pekné bolo, že naše žabky si vedeli a chceli aj navzájom požičiavať svoje hračky. No uvidíme, možno si takýto deň ešte zopakujeme.

Marta Kozáková