VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE V II. TRIEDE

- U ŽABIEK:-)

 

14. decembra bolo u žabiek veselo, pretože pozvali sme rodičov a spoločne vianočne tvorili … krásne medovníčky, vianočné ozdoby, ikebany,....

Medovníčky sme s pani učiteľkou a tetou Katkou, ktorá nám pomáhala, napiekli doma a detičky s mamičkami a dokonca prišiel aj jeden otecko ich nádherne vyzdobili. Okrem toho sme pripravili rôzny tvorivý materiál, z ktorého sme vyrábali vianočné ozdôbky. Detičky mali radosť a myslím, že aj Vy milí rodičia. Týmto Vám aj ďakujeme za čas, ktorý ste si v dnešnej uponáhľanej dobe našli a potešili svoje deťúrence. Mimochodom, v "ruskovskej škôlke" máme užasných rodičov … tvorivých, kreatívnych, priateľských ...

 

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

 

 

MIKULÁŠ U ŽABIEK

Naše žabky sú veeeeľmi dobré a usilovné, preto sa Mikuláš rozhodol urobiť im radosť. V noci na 6. decembra, keď letel so svojimi saňami nad našou škôlkou im doniesol do okienka triedy „živý darček“ - akvárium s rybičkou. Radosť bola obrovská a naša rybička dostala meno Elza:-) Takéto malé prekvapenie pred príchodom „ozajstného Mikuláša“ do škôlky, ktorý príde do tried až neskôr sme si pripravili pre naše žabky s pani učiteľkou Martou Kozákovou. Detičkám sme chceli urobiť radosť a akvárium aj rybičku sme im zakúpili my dve. Tie iskierky radosti v detských očkách boli nádherné!

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

MIKULÁŠ U ŽABIEK

Naše žabky sú veeeeľmi dobré a usilovné, preto sa Mikuláš rozhodol urobiť im radosť. V noci na 6. decembra, keď letel so svojimi saňami nad našou škôlkou im doniesol do okienka triedy „živý darček“ - akvárium s rybičkou. Radosť bola obrovská a naša rybička dostala meno Elza:-) Takéto malé prekvapenie pred príchodom „ozajstného Mikuláša“ do škôlky, ktorý príde do tried až neskôr sme si pripravili pre naše žabky s pani učiteľkou Martou Kozákovou. Detičkám sme chceli urobiť radosť a akvárium aj rybičku sme im zakúpili my dve. Tie iskierky radosti v detských očkách boli nádherné!

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka

 

Jesenné variácie

Jeseň je najfarebnejším obdobím v roku. Listy stromov zmenia farbu zo zelenej na žltú až na oranžovú a potom pomaly opadajú na zem, na ktorej vytvárajú farebné mäkké koberce. Pre deti a ich rodičov je jeseň obdobie na púšťanie šarkanov a na prechádzky v pestrofarebnej prírode.

Aj detičky v II. triede – žabiek využili príjemné jesenné počasie na vychádzky, pri ktorých pozorovali ako sa príroda zo dňa na deň mení. Vychádzky a pobyt v záhrade sme vyžili aj na zbieranie gaštanov a pestrofarebných listov. Z nazbieraných prírodnín sme si potom v MŠ vytvorili stonožku a šarkana s dlhokánskym chvostom. Táto aktivita bola pre deti zaujímavá a zároveň aj poučná - zopakovali si farby a farebné odtiene. 

Marta Kozáková

DEŇ MOJEJ HRAČKY

 

K hre neodmysliteľne patria hračky,tak ako učebné pomôcky k vyučovaciemu procesu v základných školách. Čoraz častejšie sa stretávame s poukazovaním významovosti hry a hračiek z rôznych aspektov ako na významovosť učebných pomôcok a didaktickej techniky pomáhajúcej dosiahnuť edukačné ciele v materských školách. Nie je potrebné, aby deti mali veľa hračiek, ale skôr je dôležitá rôznorodosť a primeranosť veku. Vo všeobecnosti sa za hračky považujú najrozličnejšie predmety, používané ako pomôcky a prostriedky detských hier zameraných na rozvoj osobnosti, prípravu na prácu a na budúci život.

Najmä u detí predškolského veku sú hračky neodmysliteľnou súčasťou hry.

Počas týždňa, v ktorom sme sa venovali téme: „Predmety okolo nás“ sme nezabudli ani na hračky. Sú to predsa tiež predmety, ktoré sú vyrobené z rôznych materiálov, majú rôzne tvary, farby … Detičky dostali domácu úlohu – mali si z domu priniesť svoju obľúbenú hračku. To teda bola radosť a krásna detská hrdosť, keď ju predstavoval svojim kamarátom. Veľmi pekné bolo, že naše žabky si vedeli a chceli aj navzájom požičiavať svoje hračky. No uvidíme, možno si takýto deň ešte zopakujeme.

Marta Kozáková