Školský poriadok

 

Školský poriadok.pdf (269684)

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2016-2017

 

SVVČ 2016-2017.pdf (175053)

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2015-2016

 

SVVČ 2015-2016.pdf (165,8 kB)

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok

2014-2015

 

SVVČ 2014-2015.pdf (162998)