II. TRIEDA - žabky

 

 

Učiteľky: Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka 

                Marta Kozáková

 

P.č. Meno a priezvisko  

 

1. Adam Šoltés
2. Marcel Marci
3. Vladimír Fogaráš
4. Boris Kinlovič
5. Teraza Hájniková
6. Isabella Farkašová
7. Teodor Masica
8. Natália Pandiová
9. Sebastián Čorba
10. Barbora Baltesová
11. Patrik Lichvár
12. Olívia Guľášová
13. Kristína Sýkorová
14. Kristián Beblavý
15. Alica Parimuchová
16. Ján Filo
17. Matúš Hudák
18. Martin Maľučký
19. Emma Antolíková