IV.TRIEDA - sovičky

 

Učiteľky: Iveta Matiová

           Mgr. Katarína Beblavá

 

P.č. Meno a priezvisko  

  

1. Rebecca Vargová
2. Natália Janitorová
3. Karin Nagyová
4. Karolína Kolbaiová
5. Nela Kesely - Tóthová
6. Daniel Briškár
7. Dominika Dalpasová
8. Michaela Mireková
9. Viktória Závodníková
10. Dominika Šulterová
11. Miroslav Ješko
12. Boris Poprocký
13. Izabella Majerčáková
14. Dominik Jurčo
15. Eliška Sokolová
16. Barbora Poprocká

17. Katarína Majerčáková