Astro Show v Ruskove

26.10.2018

Prenosné planetárium je vynikajúca didaktická pomôcka určená pre školy všetkých kategórií - materské, základné a stredné, či pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o nočnú oblohu, o hviezdy a o astronómiu a aj všetkých ostatných, ktorí sa nechajú radi vtiahnuť do sveta vesmíru, prírody, ekológie, do sveta rastlín a zvierat či pre širokú verejnosť na rôznych podujatiach. Astro show je vesmírne divadlo, ktoré používa najmodernejšie technológie k premietaniu dokonalého obrazu. Aj detičky z Materskej školy Ruskov mali možnosť zažiť krásne vesmírne predstavenie. Dozvedeli sa čo to o hviezdach a čiernych dierach, Slnečnej sústave, kométach a meteoroch, fázach mesiaca, polárnych žiarách, ale i o obyčajnom striedaní dňa a noci, ktoré predsa len nie je také obyčajné.

Toto podujatie sme si zorganizovali v spolupráci so Základnou školou Ruskov, za čo škole a hlavne pani riaditeľke veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

Pani učiteľka Katka