Ďakujeme pánovi Rastislavovi Kinlovičovi (stavebniny KIN-NOV) za pravidelnú podporu našej MŠ stavebným a iným materiálom.

15.08.2019