Deň strašidiel :)

06.11.2018

Aj v triede SOVIČIEK sa konala STRAŠIDELNÁ ZÁBAVA. Detičky sa veľmi tešili. Prišli vyobliekaní v rôznych maskách od čarodejníkov, duchov, kostry...V úvode predstavili svoje masky a potom sa mohla sa začať očakávaná zábava, ktorá sa niesla tancom, rôznymi súťažami, skladaním tekvičiek z rozstrihnutých častí do celku, vyfarbovaním tekvičiek v pracovnom liste. Samozrejme nechýbalo aj malé občerstvenie. Detičkám sa zábava veľmi páčila...

pani učiteľka Ivetka