Lúka a les

29.04.2019

Detičkám sa turistická vychádzka do lesa a na lúku veľmi páčila.Spoznávali sme krásu živej a neživej prírody, ktorú sme preciťovali zmyslami, vôňou a sluchom (šum vetra, vôňa trávy a kvetov, zdravý vzduch). Deti mali veľkú radosť z poznávania prírody na lúke pomocou lupy a asi najviac zo všetkého sa im páčila tá voľnosť, ktorú im príroda poskytovala. Určite sa tento rok ešte do prírody vyberieme :).

pani učiteľka Katka