Naša planéta Zem

06.11.2018

VESMÍR PLNÝ TAJOMSTIEV - celý týždeň predchádzal tejto téme, kde sa deti hravou formou oboznamovali s pojmami GALAXIA, SLNEČNÁ SÚSTAVA, MLIEČNÁ CESTA- PLANÉTY - MERKÚR, VENUŠA, ZEM, MARS, JUPITER, SATURN, URAN, NEPTUN... Utvárali si elementárne predstavy o SLNKU, MESIACI, HVIEZDÁCH. Rozvíjali a podporovali elementárne poznatky o vesmíre. V rámci spolupráce s rodinou deti za pomoci rodičov doma zhotovili PLANÉTU ZEM- 3D vyhotovení. Hotovú planétu doniesli do MŠ, kde detičky svoju PLANÉTU predstavili a vystavili v šatni. Planéty boli veľmi pekné a nápadité za čo patrí poďakovanie tvorivým detičkám a rodičom.

pani učiteľka Ivetka