Nie je smetie ako smetie

21.05.2019

Triedim odpad
Triedim odpad, triedim hravo,
papier vľavo, fľašu vpravo.
Plechovku do koša dám,
s odpadkami sa pohrám.
Plasty žltá, sklo zelená, 
papier modrá, kov červená.
Keď odpadky vytriedime,
tak planétu zachránime.

V predškolskom veku sú deti k všetkému dianiu omnoho citlivejšie a vnímavejšie ako dospelí. Sú prístupnejšie novým názorom, podnetom a nápadom. Čím skôr začneme formovať ich správanie sa voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych cieľov. Aj naše detičky už vedia, kam aký odpad zadeliť a dokonca vedia, aký veľký význam pre nás majú čisté lesy a zdravé stromčeky v nich, že stromy sú pľúcami našej modrej planéty a len ich ochranou pred odpadom môžeme ochrániť aj samých seba.

pani učiteľka Katka