POĎAKOVANIE

08.10.2018

Ďakujeme: 

  • Pánovi Dzurovi a Tribulovi za opravu kôlničky
  • Miške Kinlovičovej za rôzne farebné výkresy 
  • Miške Obšitošovej za papiere na kreslenie 
  • Mirke Smrčovej za pomoc s webovou stránkou