Školné platba 09/2018

11.09.2018

Vážení rodičia,

školné, hygienické, poplatok za ZRPŠ a strava sa bude platiť 13.9.2018.
Stravu bude vyberať pani vedúca školskej jedálne v piestoroch jedálne MŠ, ostatné poplatky prosím uhraďte Vašim pani učiteľkám v triedach.

Za včasné uhradenie poplatkov vopred Ďakujeme :-)

 - Kolektív MŠ -