Strom priateľstva

06.11.2018

Začiatok školského roka sa niesol témou JA A MOJI KAMARÁTI. Motiváciou o mocnom listnatom strome, ktorý odoláva silnému vetru je domovom pre veveričku, ochraňuje vtáčatká pomáha zvieratkám, kde všetky zvieratká žijú v priateľstve a pomáhajú si navzájom. Počas rozprávania detičky z triedy SOVIČIEK napodobňovali dej príbehu stromu - šušťanie lístia, fúkanie vetríka. Rozprávaním o tom, že všetky detičky sú rovnocennými členmi triedy. Rozhovor viedol smerom objasneniu spoločenstva triedy, k pozitívnemu správaniu sa k sebe, ohľaduplnosti, pomoci, spolupatričnosti, spolupráce v skupine, pochopiť, že vzájomnou spoluprácou sa dá dosiahnuť cieľ. Príkladom bol strom, kde detičky odtláčali svoje ruky a spolupracovali v skupinovej činnosti.

pani učiteľka Ivetka