V kráľovstve vody, piesku a kameňa

24.09.2018

Posledný septembrový týždeň patril v našej materskej škole téme - Živá a neživá príroda. Detičky spoločne s pani učiteľkou vytvorili pojmovú mapu, kde pomenovávali a priraďovali čo patrí do živej a do neživej prírody. Ježkovia sa na chvíľu ocitli aj v kráľovstve vody, piesku, kameňa. Hravou formou skúmali vlastnosti týchto súčastí neživej prírody. Aktivita detičky zaujala a veľmi sa im páčilo zahrať sa na malých výskumníkov.

Pani učiteľka Anička