ZATVORENÁ ŠKÔLKA od 23-26.10.2018

22.10.2018

Od utorka 23.10.2018 do konca týždňa 26.10.2018  bude škôlka na Kostolnej ul. z nariadenia RÚVZ pre vysokú chorobnosť zatvorená. Elokovaná trieda na OcÚ ostáva v prevádzke.