Živá a neživá príroda

26.10.2018

Motýliky sa oboznámili s pojmom príroda, čo patrí do živej prírody a čo do neživej prírody . Prostredníctvom hmatu určovali vlastnosti kamienkov, vody a piesku. Deti si vyskúšali kreslenie prstom v piesku.