ÚSMEV, NECH ŽIARI NA DETSKEJ TVÁRI

Rodičovké združenie pri Materskej škole Ruskov

Vážení rodičia a priatelia školy!

    Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o pomoc pri rozvoji predprimárnej výchovy a vzdelávania. Túto činnosť zabezpečuje Materská škola v súčinnosti s rodinou a spoločnosťou.

V súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o dani z príjmov je daňovník (fyzická alebo právnická osoba) oprávnená po zaplatení dane z príjmov predložiť vyhlásenie, v ktorom uvedie komu sa má zodpovedajúca suma 2% zaplatenej dane poukázať.

 

Pokiaľ sa rozhodnete poukázať Vaše 2% práve nám, prosíme vyplňte vyhlásenie a priložte doklad o zaplatení dane a toto doručte na Váš príslušný daňový úrad, alebo do MŠ.

- vyhlásenia sú k dispozícií v MŠ alebo tu:

Vyhlásenie o zaplatení dane 2016.doc (22 kB)

Vyhlásenie o zaplatení dane 2016.pdf (59,7 kB)

- doklad o zaplatení dane Vám na požiadanie vydá Váš zamestnávateľ

 

Za pochopenie a pomoc Vám vopred ĎAKUJEME.

 

Pomôžte nám vytvoriť si krásny detský svet,

poukázaním 2% zaplatenej dane.

POĎAKOVANIE

Vážení rodičia a priatelia školy!

Dovoľujeme, aby sme sa Vám poďakovali za príspevok vo forme 2% zaplatenej dane z príjmu,

ktorý ste sa rozhodli venovať našim detičkám tohto roku (zaplatená daň za rok 2016).

 

 

ĎAKUJEME!

 

Taktiež ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám prispeli a nevieme o tom.