AHOJ ZVIERATKÁ

 

Prvý februárový týždeň patril téme Domáce zvieratká. Motýliky z I. triedy sa spolu so žabkami z II. triedy vybrali na návštevu hospodárskeho dvora. Navštívili zvieratká u pána Póča. Veľmi pekne mu ďakujeme, že nám ukázal, aké zvieratká chová a ako sa one stará.

Motýliky a žabky sa zo zvieratiek veľmi tešili. Videli kravičku s teliatkom, prasiatka a sliepočky. Potom navštívili dvor u pani učiteľky Marienky. Tam sa motýliky nevedeli vynadívať na holuby a moriaky. Tešili sa zo psíkov Tima a Beky, ktoré ich sprevádzali po dvore a veselo okolo nich poskakovali. Pani učiteľke Marienke tiež veľmi pekne ďakujeme za to, že sme mohli navštíviť zvieratká na jej dvore a tiež za to, že nám o nich porozprávala zaujímavosti.

Motýliky a žabky využili svoje vedomosti o zvieratkách získané na vzdelávacích aktivitách a pohotovo odpovedali na otázky pani učiteľky, napodobňovali zvuky zvierat a pokúsili sa ich čo najvernejšie opísať.

Exkurzia pri zvieratkách sa motýlikom a žabkám veľmi páčila a tešili sa, že ich mohli z blízka pozorovať.

 

Renáta Tigchelaar

ČO UKRÝVA HUMNO

 

Tretí novembrový týždeň sme sa v našej MŠ venovali téme: „Moja dedina“. Žabky z druhej triedy  prostredníctvom prezentácie  s pomocou pani učiteľky opísali rozdiely medzi mestom a dedinou, opísali a vyfarbili erb Ruskova a zhotovili domčeky so záhradkami.

 Pekne počasie sme v utorok využili na vychádzku dedinou, na vychádzke  sa žabky a ježkovia oboznámili s významnými budovami v obci. Zastavili sa pri kostole, pošte, zdravotnom stredisku a obecnom úrade. V stredu sa k  žabkám pre zmenu pridali najmladšie detičky- motýliky  a vybrali sme sa na exkurziu do humna. Detičky  tam mohli vidieť veľa zaujímavých vecí (hlavne pre chlapcov).

 Cieľom tejto triednej akcie bolo oboznámiť detičky s historickým významom  humna v živote ľudí, ale aj s rôznym náradím a mechanizmami, ktoré ľudom v minulosti uľahčovali prácu.

Marta Kozáková

DOPRAVA V NAŠEJ OBCI

 

Už deti v predškolskom veku sa stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, ale aj ako cestujúci v osobnej, či hromadnej doprave. Keďže dopravná výchova je dôležitou súčasťou každodenného života je preto veľmi dôležité, aby sme sa v materskej škole venovali téme o doprave. Inak tomu nebolo aj prvé dva novembrové týždne venované tejto zaujímavej a pútavej téme.

Keďže deti si oveľa viac zapamätajú bezprostredné zážitky ako slovný komentár, tak naše vedomosti, ktoré sme získali hravou formou na vzdelávacích aktivitách, sme si aj prakticky vyskúšali. Počas vychádzok sme pozorovali dopravu v obci, rozlišovali dopravné prostriedky, vyhľadávali dopravné značky, ktoré sme pomenovali, prakticky sme uplatnili zásadu „vidieť a byť videný“. Dodržiavali sme pravidlá cestnej premávky pri pohybe na komunikáciách, bezpečne prechádzali cez cestu po priechode pre chodcov.

Využili sme aj krásne novembrové slnečné dopoludnie, keď sme sa JEŽKOVIA A ŽABKY spoločne vybrali na železničnú stanicu. Detičky sa veľmi tešili na vláčik, ktorý sme videli prichádzať na stanicu. K nástupišťu sme sa dostali železničným podchodom, čo sa deťom veľmi páčilo. Vysvetlili sme si ako sa máme správať v blízkosti železničnej trate, aby sme zachovali vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť iných ľudí.

Anna Takáčová

 

OPERÁCIA

 

V rámci týždňovej témy Moje telo, moje zdravie sa detičky v našej materskej škole oboznamovali s časťami ľudského tela, s funkciou niektorých dôležitých orgánov a boli poučené o ochrane zdravia.

Pre motýliky z I. triedy a žabky z II. triedy pani učiteľky pripravili veľmi zaujímavú vzdelávaciu aktivitu s názvom Operácia. Na tvárach detí bolo vidieť rešpekt pred zdravotníckym zariadením, keď vošli do triedy zmenenej na operačnú sálu. Prekvapene a s ľútosťou pozorovali „zranenú“ tetu Katku Kinlovičovú, ktorá prišla do triedy s otvorenou zlomeninou nohy.

Deti spoločne s pani učiteľkami, ktoré boli lekárkou a zdravotnou sestrou pacientku vyšetrili, pri tom pomenovali časti ľudského tela a dozvedeli sa mnoho o vnútorných orgánoch. Pozorne a s napätím si všímali prebiehajúcu operáciu nohy tety Katky až do jej úspešného konca.

Deti mali možnosť prezrieť si maketu postavy s vnútornými orgánmi a maketu kostry. Odvážlivci si fonendoskopom popočúvali vlastné srdiečko. Našli sa i takí, ktorí sa fonendoskopu báli a kamarátov pozorovali len z diaľky.

Deti si zo vzdelávacej aktivity odniesli nevšedné zážitky a zábavnou formou sa naučili mnohé zaujímavosti o ľudskom tele a jeho orgánoch.

Ďakujeme pani Katke Kinlovičovej za herecké výkony pri hraní pacientky.

 

Marta Kozáková a Renáta Tigchelaar

 

 

DARY JESENE – ZDRAVÁ HOSTINKA

 

Pre každého rodiča je určite najcennejšie zdravé a šťastné dieťa. Preto je veľmi dôležité viesť deti od útleho veku, okrem iného, aj ku zdravej výžive. V našej materskej škole vedieme deti k poznaniu, že konzumácia ovocia a zeleniny je veľmi dôležitá pre naše zdravie a to hlavne v jesennom a zimnom období, keď naše telo potrebuje veľa vitamínov.

Tak, ako sa v našej škôlke každý rok venujeme tejto téme, nebolo tomu inak ani druhý októbrový týždeň, ktorý sa niesol v duchu témy „ DARY JESENE“.

Počas celého týždňa detičky hravou formou poznávali, rozlišovali, pomenovávali ovocie a zeleninu. Učili sa básničky a pesničky o ovocí a aj rôznymi výtvarnými technikami si ovocie a zeleninku vytvárali.

A verte – či neverte ovocie a zeleninka nám chutí najviac, keď ju jeme spolu s ostatným kamarátmi. Tak sme si piatkové dopoludnie spríjemnili tým, že sme sa MOTÝLIKY, ŽABKY a JEŽKOVIA spojili a spoločne si pochutnali na chutných a zdravých dobrotkách, ktorými nás obdarila „PANI JESEŇ“. Boli to sladučké jabĺčka a hruštičky a výborné hrozienko. Neodolali ani chutným slivkám no tiež im chutil kaleráb aj mrkvička. Deťúrence si vyskúšali aj so zaviazanými očami určovať druh ovocia a zeleninky a to podľa chuti. No a musíme ich pochváliť za to, že im to išlo výborne.

Anna Takáčová

 

NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V ZŠ

V rámci spolupráce našej materskej školy so základnou školou boli predškoláci z III. triedy JEŽKOV a IV. triedy SOVIČIEK v utorok 10. októbra navštíviť svojich veľkých kamarátov , prváčikov v základnej škole. Detičky sa veľmi tešili, že sa opäť stretnú s kamarátmi zo škôlky a boli aj veľmi zvedaví ako sa im vo veľkej škole darí.

Najprv sme navštívili deti z I.A. triedy, kde nás privítala pani učiteľka a hneď sme sa zvítali s kamarátmi, ktorí navštevovali našu MŠ v minulom školskom roku. Prváci predviedli našim predškolákom, čo sa od septembra naučili. Detičkám zarecitovali pekné básničky dokonca im aj čítali zo šlabikára. Ale ani predškoláci sa nedali zahanbiť a tiež potešili prvákov peknou jesennou pesničkou a básničkou.

Potom sme navštívili deti z I. B. triedy , kde nás tiež privítala pani učiteľka a kamaráti zo škôlky. V tejto triede našich predškolákov upútal klavír, na ktorý im pani učiteľka dovolila trošku si zahrať. Ale to nebolo všetko, naši predškoláci si spoločne s prvákmi v kruhu zaspievali a zarecitovali. Detičky mali možnosť sa porozprávať so svojimi kamarátmi a poobzerať si ako to  na základnej škole vyzerá, lebo od septembra už aj z nich budú veľkí PRVÁCI.

Na záver sme prvákom oboch tried popriali, aby sa im v škole darilo,  aby dostávali iba samé jednotky a obdarovali sme ich vlastnoručne vyrobeným darčekom – záložkou do šlabikára. No a naši predškoláci zasa dostali od pani učiteliek sladkú cukríkovú odmenu.

Anna Takáčová

AKO MOTÝLIKY A ŽABKY ZBIERALI GAŠTANY ...

Keďže jeseň sa nám už ohlásila a slniečko naďalej krásne svieti vybrali sme sa spoločne I. trieda - motýliky a II. trieda - žabky na vychádzku našou dedinou. Na starom cintoríne sme zbadali krásne majestátne gaštany ... no dalo by sa ich nenazbierať?:-) Medzi spadnutými vejárovitými listami boli krásne hnedé, lesklé gaštany. Usmievali sa na nás a my sme ich zbierali. Niektoré boli ešte v šupke - zelenej a trošku pichľavej, tak sme museli dávať pozor. To teda bola obrovská radosť - detičky vyzerali ako malí usilovní mravčekovia, ktorí našli poklad. V škôlke sme si gaštany vysypali do košíka. využitie budú mať teda veľké - využijeme ich vo výtvarnej i pracovnej výchove, na rôzne didaktické hry (skladáme z gaštanov spoločné obrazce napr. slnko, strom, ... na zemi, počítame gaštany a robíme si kôpky, ...) No a na jar ich pri turistickej vychádzke odnesieme do lesa zvieratkám. Samozrejme každý "usilovný mravček" si vzal jeden gaštan aj vrecka:-)

Bc. Martina Bajusová Vargová, riaditeľka