Zamestnanci

Marta

riaditeľka / učiteľka

Katka

učiteľka

trieda

Marienka

učiteľka

trieda

Kristínka

učiteľka

trieda

Martuška

učiteľka

trieda

Anička

učiteľka

trieda

Martinka

učiteľka

trieda

Renátka

učiteľka

trieda 

Marcelka

učiteľka

Lucka

učiteľka 

Vierka

školníčka

hlavná budova

Alenka

školníčka

elokovaná trieda