RIADITEĽKA:  Bc. Martina Bajusová Vargová

 

UČITEĽKY

 

I. trieda : Mária Bužová

            Renáta Tigchelaar

 

II. trieda: Bc. Martina Bajusová Vargová

            Marta Kozáková

 

III. trieda: Anna Takáčová

              Martina Siváková

 

IV. trieda: Iveta Matiová

             Mgr. Katarína Beblavá

 

Hospodárka

 

Ing. Katarína Kinlovičová

 

Školníčky

 

Viera Šolcová

Irena Horňáková - elokovaná trieda