Zamestnanci

Katka

učiteľka

trieda

Marienka

učiteľka

trieda

Janka

učiteľka

trieda

Martuška

učiteľka

trieda

Anička

učiteľka

trieda

Martinka

učiteľka

trieda

Renátka

učiteľka

trieda 

Irenka

školníčka

elokovaná trieda

Vierka

školníčka

hlavná budova