Zamestnanci

Marta

riaditeľka / učiteľka

Katka

učiteľka

trieda

Marienka

učiteľka

trieda

Janka

učiteľka

trieda

Martuška

učiteľka

trieda

Anička

učiteľka

trieda

Martinka

učiteľka

trieda

Renátka

učiteľka

trieda 

Lucka

učiteľka

Vierka

školníčka

hlavná budova

Irenka

školníčka

elokovaná trieda