Záujmové krúžky a logopédia

Cieľ krúžku:
Hlavným cieľom je kompenzácia oporno - pohybového aparátu, rozvoj kondičných a kondično - koordinačných schopností, správneho držania tela a elasticity svalov

Logopédia

24.10.2018

v pondelok 1.07.2019 a v utorok 2.07.2019 bude v materskej škole od 07:30 do 15:00 pani logopedička. Presné časy sedení si rodičia dohadujú telefonicky s pani logopedičkou, Mgr. Silviou Petrovajovou. Prosím, ak Vaše dieťatko náhodou ochorie, alebo sa nemôžete dostaviť, oznámte to prosím včas pani logopedičke, aby si mohla dohodnúť na daný...


Miesto konania krúžku:
Materská škola Ruskov
Vyučujúca: Renátka
Rozsah hodiny: 30min.
Dobrovoľný príspevok: 0,80€ / 1 vyuč.hodina
Doba trvania krúžku: od októbra do mája školského roka
Harmonogram: