Záujmové krúžky a logopédia

 

Logopédia

24.10.2018

v pondelok 10.12.2018 a v utorok 11.12.2018 bude v materskej škole od 07:30 do 15:00 pani logopedička. Presné časy sedení si rodičia dohadujú telefonicky s pani logopedičkou, Mgr. Silviou Petrovajovou, na čísle +421 915 608 047. Prosím, ak Vaše dieťatko náhodou ochorie, alebo sa nemôžete dostaviť, oznámte to prosím včas pani logopedičke, aby si...


Miesto konania krúžku:
Materská škola Ruskov
Vyučujúca: Renátka
Rozsah hodiny: 30min.
Dobrovoľný príspevok: 0,80€ / 1 vyuč.hodina
Doba trvania krúžku: od októbra do mája školského roka
Harmonogram: