Záujmové krúžky a logopédia

Cieľ krúžku:
Hlavným cieľom je kompenzácia oporno - pohybového aparátu, rozvoj kondičných a kondično - koordinačných schopností, správneho držania tela a elasticity svalov

Logopédia

24.10.2018

v našej MŠ pôsobí pani logopedička Mgr. Silvia Petrovajová. Presné časy sedení si rodičia dohadujú telefonicky. Ak Vaše dieťatko náhodou ochorie, alebo sa nemôžete dostaviť, oznámte to prosím včas pani logopedičke, aby si mohla dohodnúť na daný čas niekoho iného. Jedno sedenie trvá cca 30 minút a je nutná prítomnosť rodiča alebo iného rodinného...


Miesto konania krúžku:
Materská škola Ruskov
Vyučujúca: Renátka
Rozsah hodiny: 30 min. - 40 min.
Dobrovoľný príspevok: 1€ / 1 vyuč.hodina
Doba trvania krúžku: od októbra do mája školského roka
Harmonogram: