Denný harmonogram

Ak potrebujete Vaše dieťa vyzdvihnúť zo škôlky v presne stanovený čas, prosím oznámte to Vašej triednej učiteľke aby dieťa bolo pripravené na Váš príchod. 

Rodičov prosíme o dodržiavanie denného harmonogramu a stanovených časov. 

Príchod detí do škôlky

6:30 - 8:15*

Desiata

9:00 - 9:30

Vzdelávacie aktivity - pobyt vonku

9:30 - 12:00

Obed

12:15 - 12:50

Odpočinok, relaxačné cvičenia

13:00 - 15:00

Olovrant

15:00 - 15:30

Hry, krúžky a voľnočasové aktivity

15:30 - 16:30*V prípade príchodu do škôlky po 8:15 je rodič povinný nahlásiť stravu pre svoje dieťa v daný deň na obecnom úrade v jedálni vedúcej jedálne.