Kontakt

Zriaďovateľ: Obec Ruskov
Rozpočtová organiz. s právnou subjektivitou

Materská škola Ruskov
Ruskov 280, Ruskov, 044 19

+421 917 652 160

msruskov@gmail.com