Ďakujeme :)

26.10.2020

Ďakujeme

Z celého srdca ďakujeme rodičom, ktorí sa rozhodli prispieť materiálnym vybavením pre našu škôlku. Za školské či hygienické pomôcky sme vďační: p. Petrášovej, p. Hudákovi, p. Truhanovej a p. Poprockej.

Ďakujeme aj p. Ivančákovi a p. Vancákovi, že našim deťom pokosili a pohrabali záhradu na šantenie.

Veľká vďaka patrí aj pani Paluvovej za pomôcky na výtvarnú a pracovnú výchovu (na foto).