Ďakujeme pánovi Tomášovi Beblavému za požičanie vetriesky a sponzorovanie nafty k vývozu hliny zo školskej záhrady, zároveň ďakujeme pánovi Slavomírovi Gédrovi za vývoz hliny.

15.08.2019