Ďakujeme

02.11.2020

Ďakujeme rodičom chlapčeka, ktorí navštevuje IV. Triedu - Sovičky za zakúpenie balíka kancelárskych papierov.

Mená neuvádzame kvôli ochrane osobných údajov, ďakujeme za pochopenie :)