Logopedický screening

07.10.2018

Milí rodičia,
v pondelok 8.10.2018 bude v materskej škôlke od 08:30 vykonávať pani logopedička tzv. "logopedický screening" pomocou ktorého bude možné určiť či dieťatko potrebuje navštevovať logopéda. Ak to bude potrebné dieťatko bude zaradené do programu. Tie budu prebiehať každý druhý týždeň podľa harmonogramu vopred dohodnutého za prítomnosti rodiča(alebo iného rodinného príslušníka)
Rodičia za túto službu nebudú musieť platiť avšak ak majú rodičia o tento screening záujem musia podpísať informovaný súhlas, ktorý im dajú pani učiteľky v triedach.