Rozprávka od babičky

26.10.2018

Mesiac október patrí úcte k starým rodičom, preto sme pozvali k nám do materskej školy pani M. Verebovú, ktorá s radosťou prišla prečítať deťom z I. a II. triedy rozprávku počas odpočinku. Deti rozprávku O deduškovi Večerníčkovi a jeho jesennej úrode so záujmom počúvali a neskôr zaspali.

Žabky svoje babky a dedkov prekvapili aj doma, kde ich obdarovali krásnou pesničkou a básničkou. 

pani učiteľka Katka