Výučba anglického jazyka

30.09.2018

Milí rodičia,
výučba anglického jazyka bude prebiehať podľa plánu od októbra s pani učiteľkou Renátkou v rozsahu 40min. každý druhý týždeň.

Tento záujmový krúžok - oboznamovanie sa s anglickým jazykom je zameraný na oboznamovanie sa so základmi cudzieho jazyka prostredníctvom piesní, básní, didaktických a pohybových hier. V každej téme sa deti naučia jednoduchú pieseň, báseň so slovnou zásobou danej tematiky, opakujú slovnú zásobu použitím rôznych didaktických metód a foriem. Učiteľka pri sprístupnení obsahu pojmov v cudzom jazyku ako aj pri opakovaní učiva používa názorné pomôcky, obrázkový materiál, pexesá, makety, maňušky, audio nahrávky a pracovné listy.