rok 2018/2019

 

Príchodom jari sa začali jarné práce v našej školskej záhrade, zahájili ich naše najmladšie detičky-Motýliky vyhrabávaním, s našim novým ,,ozajstným" náradím.

Veterné počasie začiatkom apríla motýliky využili na skúmanie prúdenia vzduchu.Na skúmanie použili vlastnoručne vyfarbené a pani učiteľkou vyrobené veterné vrtuľky.

Veľká noc

24.04.2019

Ani v našej MŠ sme nezabudli na charakteristické slovenské tradície spojené s Veľkou nocou. Deti sa počas veľkonočného týždňa naozaj poctivo pripravovali - maľovali vajíčka, zajačikov, učili sa pesničky a vinšovačky, ba dokonca aj pekne svojimi slovami vyjadrovali duchovné poznanie týchto sviatkov. Posledný deň pred prázdninami im pani učiteľky...

Voda je základom všetkého živého na zemi a to už dobre vedia aj naši najmenší. Počas prvého a druhého aprílového týždňa sa Žabky tematicky preniesli do ,,krajiny zvanej počasie" a života v rybníku, kde kraľuje ujo Vodník. Ten im vyrozprával, čo všetko žije vo vode a čo pri vode ako to s tou vodou celé funguje i to dokiaľ sa...

Pri príležitosti príchodu jari a prírody učíme detičky v našej MŠ poznávať rastlinky. Najskôr si deti semienka fazule prezerali a potom sme sa rozprávali , čo všetko pre svoj rast potrebujú (pôdu, vodu, teplo, svetlo, vzduch a starostlivosť), aby z nich vyrástli silné a zdravé rastlinky. Semienka fazule sme si zasadili do papierového pohára so...

Mesiac Marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. Aj v našej materskej škole podporujeme záujem detí o detské knihy, v ktorých objavujú krásu ilustrácií, vytvárajú si k nim trvalý pozitívny vzťah, učia sa orientovať v knihách a prostredníctvom kníh sa oboznamujú s písmenkami. Naše najmladšie deti - Motýliky si priniesli do MŠ svoje...

Mesiac marec tradične spájame s príchodom jari a kvitnutím prvých snežienok, ale aj s pojmom marec - mesiac knihy. Dňa 1.marca sa v III. triede JEŽKOV uskutočnila triedna akcia, ktorej cieľom bolo prehlbovať u detí pozitívny vzťah ku knihám a lásku k literatúre. Nabudiť u detí rozvoj vlastnej fantázie z prečítaných rozprávok.Deti si do materskej...

Poľovníctvo v Ruskove sa teší už naozaj dlhej tradícií a preto by bola veľká škoda keby aj naše detičky aspoň malou troškou neokúsili jeho čaro. V jeden krásny marcový deň nás s plnou poľovníckou výbavou navštívili členovia tunajšieho Poľovníckeho združenia Olšava- Ruskov, pán, Pavel a Tomáš Beblaví. Ktorí nám prišli porozprávať o lesných...